Biografia

Jan Łopata - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członek Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Komisji Finansów Publicznych.

Jan Łopata urodził się w Motyczu 16 sierpnia 1954 r.

W roku 1980 ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Techniki Rolniczej a w 1998 roku na UMCS w Lublinie ukończył Podyplomowe Studium Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa.

W latach 1981 - 1998, jako Prezes Zarządu Spółdzielni Usług Rolniczych w Konopnicy przyczynił się do rozwoju spółdzielczości i wspólnego zarządzania mieniem. Pod jego kierownictwem nastąpił dynamiczny rozwój Spółdzielni.

W latach 1999 - 2001 sprawował funkcję pierwszego Starosty Lubelskiego w tworzonym od podstaw powiecie lubelskim. Zorganizował Starostwo Powiatowe w Lublinie, powoływał jednostki organizacyjne powiatu, wypracowywał formy współpracy z gminami. Przyjęcie i konsekwentna realizacja kierunków rozwoju powiatu w zakresie oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia i budownictwa drogowego przyczyniły się do dobrej oceny funkcjonowania powiatu.

W latach 2001 - 2003 pełnił funkcję Wicewojewody Lubelskiego. Odpowiadał za realizację zadań rządowych w województwie z zakresu polityki społecznej, rozwoju regionalnego, wykorzystania środków przedakcesyjnych, ochrony środowiska, rolnictwa, spraw obywatelskich, ochrony zdrowia. W latach 2004 - 2005 kierował Biurem Posła na Sejm RP prof. Mariana Wesołowskiego.

W ruchu ludowym działa aktywnie i nieprzerwanie od 1984 r. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Lublinie, Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie, Członka Rady Naczelnej PSL. Jest także Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Członkiem Zarządu Aeroklubu Lubelskiego, pracuje w Radach Społecznych: Narodowego Funduszu Zdrowia O/Lublin, Szpitala im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie oraz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Odznaczony Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą Koniczynką i innymi odznaczeniami resortowymi. Mieszka w Motyczu z żoną Jolantą. Jego zainteresowania to historia, literatura.