Archive for Interpelacje

Interpelacja

Interpelacja Jana Łopaty do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Czytaj dalej »Interpelacja

Interpelacja

Interpelacja do Ministra Gospodarki w sprawie znaczących różnic w cenie energii elektrycznej w poszczególnych regionach kraju.
Czytaj dalej »Interpelacja

Interpelacja

Interpelacja do Ministra Gospodarki w sprawie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.
Czytaj dalej »Interpelacja

Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości

Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby wniesienia kasacji na korzyść Wincentego Witosa oraz dziesięciu posłów II RP skazanych wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 stycznia 1932 r. sygn. akt LVII 1K. 471/31, zatwierdzonym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, i więzionych w Twierdzy Brzeskiej.
Czytaj dalej »Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości

Interpelacja do Ministra Rolnictwa

Interpelacja Jana Łopaty do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potrzeby zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Czytaj dalej »Interpelacja do Ministra Rolnictwa

Następne wpisy »