Obchody 50-lecia OSP w Majdanie Krasienińskim

Źródło: Gmina Niemce