Poświęcenie sztandaru Zarządu Gminnego PSL w Jastkowie