Spotkanie parlamentarzystów z władzami regionu 2005