“Zasłużony dla Gminy Konopnica”

Źródło: Gmina Konopnica