Kontakt

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Jana Łopaty

Adres:
ul. M. Karłowicza 4, 20-027 Lublin

e-mail: janlopata@janlopata.pl

tel.: (081) 532 35 80, 532 27 15
fax: (081) 532 35 80