O sobie

“Potęgi Państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden, choćby największy geniusz - uczynić to może cały świadomy swych praw i obowiązków Naród.”

Wincenty Witos, 08. 01. 1932 r.

Wspólny wysiłek i praca zespołowa, ogromadzanie ludzi wokół idei i spraw istotnych i ważnych, radość wspólnego świętowania efektów działania - to moje kredo życiowe. Gdziekolwiek przyszło mi żyć i pracować, starałem się stosować te reguły. Urodziłem się i wzrastałem wśród ludzi i krajobrazów motyckiej ziemi. Tak, Motycz to moja mała Ojczyzna. Stąd poszedłem do szkół, zdobywałem wiedzę i doświadczenie. Tu wróciłem, by zmieniać rzeczywistość. Zapraszam do odwiedzenia moich rodzinnych stron, by przekonać się, ile można zrobić zbiorowym, zgodnym wysiłkiem.

Z woli wyborców jako lubelski Starosta ideę współpracy, współdziałania, wypełniania polityki jako działania dla dobra wspólnego przenosiłem na grunt powiatu. Wraz z Kolegami Radnymi przyjęliśmy priorytety działań istotnych dla lokalnej społeczności. Dobre efekty są widoczne gołym okiem. Ten okres uważam za najlepszy w swoim życiu zawodowym.

Z żalem rozstawałem się z rolą gospodarza powiatu, ale świadomy misji publicznej objąłem stanowisko Wicewojewody Lubelskiego. Towarzyszyło mi przeświadczenie, że na takim stanowisku można zrobić więcej dla Lubelszczyzny. Tak też rozumiałem swoją rolę wychodząc z inicjatywą cyklicznych spotkań z parlamentarzystami naszego regionu. To właśnie brak współpracy władz lokalnych z parlamentarzystami wszystkich opcji jest przyczyną niskiej pozycji naszego regionu. Jako Poseł Ziemi Lubelskiej będę zabiegał o zmianę tego stanu rzeczy. Gwarantuję to swą drogą życiową.

Jan Łopata