Notice: Use of undefined constant WP_CONTENT_URL - assumed 'WP_CONTENT_URL' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-content/plugins/flv-player/flvplayer.php on line 18

Notice: Undefined variable: slimboxscript in /home/ivent/public_html/lopata/wp-content/plugins/slimbox-plugin/slimbox.php on line 14

Archive for October 2009


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596
Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Giełczwi


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

gielczew.jpg

14 października br. we wsi Giełczew gmina Wysokie, powiat lubelski odbyła się podniosła uroczystość. Miejscowa Szkoła Podstawowa otrzymała sztandar i imię Stanisława Mikołajczyka, jednego z najwybitniejszych przywódców ruchu ludowego, Premiera Rządu emigracyjnego w latach 1943-1945, Wicepremiera Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej w latach 1945-1947.

Czytaj dalej »Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Giełczwi


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596
Wypowiedź Posła Jana Łopaty na 51. posiedzeniu Sejmu na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2010


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

51.3.jpg
Pobierz sprawozdanie z 51. posiedzenia Sejmu

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Ministrowie! Prezentowany projekt budżetu państwa na rok 2010, tak jak każdy inny budżet, może być oceniany z różnych punktów widzenia, co zresztą od kilku godzin obserwujemy. Oczywiście od strony formalnej, od strony realności planu budżetu w zakresie układu dochodów i wydatków oraz wielkości deficytu budżet może i powinien być oceniany moim zdaniem również jako odbicie stanu gospodarki światowej i gospodarki Polski oraz stanu finansów publicznych. I z tego punktu widzenia projekt ustawy budżetowej uznać należy z wielu względów za najtrudniejszy w ostatnim dziesięcioleciu. Jest to budżet - mam taką nadzieję, taką nadzieję prezentował również pan minister - postkryzysowy. Tak go nazwę. Mimo że gospodarka światowa, wydaje się, wychodzi z pierwszego od czasu kryzysu lat trzydziestych ubiegłego wieku głębokiego załamania, mało kto jednak z prognozujących oczekuje w najbliższych kwartałach wzrostu na tyle szybkiego, żeby spadało chociażby bezrobocie. Żaden z czynników ożywienia nie jest trwały. A ponadto są one jednak obarczone dużą niepewnością. Po stronie zagrożeń jest możliwy negatywny wpływ banków na sytuację finansową gospodarstw domowych i potencjalne ograniczenie dostępności kredytów, które mogą zahamować pozytywne tendencje w gospodarce. Sytuacja budżetów w wielu krajach na świecie i struktura wzrostu ich dochodów również nie jest optymistyczna. Wczoraj otrzymaliśmy informację, że kolejna dziewiątka krajów dołączyła do grupy państw objętych procedurą nadmiernego deficytu. Kryzys gospodarczy sprawił, że już nie kilkanaście, jak tu mówiono z tej trybuny, ale dwadzieścia krajów Unii Europejskiej wykazuje deficyt finansów publicznych powyżej dozwolonego w traktacie z Maastricht poziomu 3% PKB. W Unii Europejskiej właśnie już dwadzieścia z dwudziestu siedmiu krajów przekracza dozwolony deficyt 3%. Taka sytuacja nigdy wcześniej nie miała miejsca. Podobnie znacznie zwiększył się dług publiczny. Trzeba zaznaczyć, że nie ma również przewidzianego jednorodnego planu w Unii Europejskiej, jak z tej sytuacji wychodzić. Francja zakłada rekordowy deficyt w 2010 r. w wysokości 8,5% PKB, aby o kolejny rok przedłużyć wysiłki na rzecz pobudzenia gospodarczego, Niemcy prognozują deficyt w wysokości 3,7%, a Szwecja, która przewodniczy Unii, opowiada się za większą dyscypliną.

Czytaj dalej »Wypowiedź Posła Jana Łopaty na 51. posiedzeniu Sejmu na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2010


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596
Wojewódzki Dzień Seniora w gminie Potok Wielki


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

ds_obraz_1691.jpg
[zobacz galerię zdjęć z Wojewódzkiego Dnia Seniora]

Poseł Jan Łopata uczestniczył w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora w gminie Potok Wielki. Uroczystość zorganizowało stowarzyszenie Klub Seniora w Potoku Wielkim we współpracy z Wójtem Gminy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Dyrekcją Zespołu Szkół w Potoku Stanach w ramach realizacji PPWOW – Programu Integracji Społecznej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji seniorów w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku Stanach koncelebrowaną przez pięciu księży. Następnie wszyscy udali się do Lokalnego Centrum Kultury, gdzie Prezes Klubu Seniora Pan Adam Paprocki dokonał oficjalnego otwarcia spotkania. Wójt Gminy Pan Jerzy Pietrzyk przedstawił i powitał gości, a seniorzy witali gości przygotowanymi na tę okoliczność piosenkami. Dla uczestników spotkania przygotowano poczęstunek, a ciasto domowe upiekły członkinie Klubu Seniora w Potoku Wielkim. Została również przygotowana wystawa z realizacji PPWOW – Programu Integracji Społecznej w Gminie Potok Wielki. Wszyscy usługodawcy programu eksponowali swoje przedsięwzięcia. Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko z wyrobami rękodzielniczymi wykonanymi przez członkinie Klubu Seniora w Potoku Wielkim. Uroczystość uświetnił występ artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół w Potoku Stanach. W atmosferze radosnej biesiady kluby seniora z Otrocza, Modliborzyc i Potoka Wielkiego prezentowały swoje osiągnięcia i umiejętności.

W trakcie spotkania prezesi klubów z rąk przedstawiciela Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymali ”Podziękowania za dotychczasową działalność na rzecz integracji i wspomagania środowiska seniorów”. Natomiast „Podziękowania za wspieranie w realizacji Programu Integracji Społecznej” kierownikom Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin: Chrzanów, Modliborzyce
i Potok Wielki wręczał poseł na Sejm RP Jan Łopata i konsultant wojewódzki PPWOW Pan Grzegorz Grządziel. Wójt Gminy Pan Jerzy Pietrzyk z rąk Pani Natalii Skipietrow przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymał „Certyfikat dla Gminy Potok Wielki za udział w Programie Integracji Społecznej”.

Należy podkreślić, że powstanie Klubu Seniora w Gminie Potok Wielki w 2008 roku zainicjował Ośrodek Pomocy Społecznej pod kierownictwem Pani Grażyny Kasica. Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera organizacyjnie i prawnie osoby potrzebujące oraz inspiruje aktywność i zapobiega wykluczeniom. Pomaga w przygotowywaniu projektów i pozyskiwaniu środków finansowych na działalność Klubu.

W Gminie Potok Wielki w Programie Integracji Społecznej uczestniczą stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły, tworzone są partnerstwa. Program obejmuje i uaktywnia wszystkie grupy społeczne. Gmina oprócz zapewniania dóbr materialnych stara się wspierać inicjatywy przyczyniające się do poprawy warunków życia rodzin, dzieci i młodzieży oraz osób starszych zamieszkałych na terenach wiejskich. Realizacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich pozytywnie wpływa na zaspokajanie potrzeb niematerialnych społeczności wiejskich.