Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Giełczwi

gielczew.jpg

14 października br. we wsi Giełczew gmina Wysokie, powiat lubelski odbyła się podniosła uroczystość. Miejscowa Szkoła Podstawowa otrzymała sztandar i imię Stanisława Mikołajczyka, jednego z najwybitniejszych przywódców ruchu ludowego, Premiera Rządu emigracyjnego w latach 1943-1945, Wicepremiera Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej w latach 1945-1947.

Ten wielki Polak przez całe swoje życie służył chłopom, narodowi i Ojczyźnie. W wieku 17 lat uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim. Kiedy miał 19 lat postanowił zgłosić się na ochotnika do wojska, by walczyć z sowieckim najeźdźcą. Uczestniczył w wojnie obronnej w 1939r.  Współtworzył rząd emigracyjny w Londynie, a będąc jego premierem prowadził działalność dyplomatyczną aby Polska mogła po wojnie istnieć w granicach z 1939r. Podał się do dymisji, kiedy dowiedział się, że koalicjanci ustalili wschodnią granicę Polski wzdłuż tzw. Linii Curzona na Bugu. Do Polski wrócił w 1945 r. mając nadzieję na to, że uda sie odbudować demokratyczną i wolną Rzeczpospolitą. Mało kto wie, że jako uczestnik konferencji w Poczdamie w 1945r. wniósł największe zasługi na rzecz ustalenia granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej.
W latach 1945-1947 był Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego - partii liczącej blisko milion członków, w której społeczeństwo polskie upatrywało nadzieje na zbudowanie Polski wolnej i demokratycznej. Po sfałszowanych  przez komunistów wyborach w 1947r., wobec zagrożenia procesem i wyrokiem śmierci, musiał opuścić Polskę.

Do końca pozostał wierny Ojczyźnie, prowadząc na emigracji aktywną działalność  polityczną na rzecz wolnej Polski. Pozostawił przesłanie: „Nie traćcie wiary w lepszą przyszłość Polski”, które mogło się spełnić dopiero w 1989r.  To przesłanie zostało umieszczone na sztandarze szkoły w Giełczwi. W uroczystości uczestniczyli posłowie: Stanisław Kalemba, Edward Wojtas (Prezes ZW PSL) i Jan Łopata (prezes Zarządu Powiatowego PSL), Starosta Lubelski Paweł Pikula, władze gminy z wójtem Henrykiem Romankiem i Przewodniczącym Rady Gminy Augustynem Krasnodębskim, proboszcz miejscowej parafii ks. Krzysztof Adamowski, uczniowie z rodzicami, kadra nauczycielska i mieszkańcy Giełczwi. Po mszy świętej w miejscowym kościele parafialnym odbyła się część oficjalna w budynku szkoły, podczas której przekazano sztandar i akt nadania imienia szkoły, po czym uczniowie I klasy złożyli ślubowanie na sztandar. Przypomniano historię szkoły, której początki sięgają 1866r. W swoich wystąpieniach goście wyrażali podziękowanie dla rodziców za inicjatywę wyboru tak godnego patrona szkoły, składając życzenia dla uczniów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W części artystycznej uczniowie szkoły przypomnieli sylwetkę patrona.

http://psl.ovh3.orangeit.pl/psl_w_regionach/lubelskie/sztandar_dla_szkoly_podstawowej_w_gielczewie/