Archive for November 2005

Wotum zaufania dla rządu Marcinkiewicza

Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Kazimierza Marcinkiewicza. Jan Łopata głosował za udzieleniem wotum zaufania Radzie Ministrów. W sumie głosowało 459 posłów, 272 za, 187 przeciw.