Archive for December 2009

Wesołych Świąt!

zycenia2.jpgNiech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru stanowi dla Państwa ubogacenie i wewnętrzne umocnienie, by sprostać wszystkim wyzwaniom.
Niech chwila Świąt Bożego Narodzenia otworzy serca ludzi na bogactwo, które wnosi Jezus w historię świata.
Niech Nowy Rok 2010 obdaruje radością, pomyślnością i entuzjazmem.

Poseł na Sejm RP
Jan Łopata

Ludowi Posłowie pod choinkę

fotoPosePays.jpg

6 kadencja, 56 posiedzenie, 1 dzień (15-12-2009)
1 punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 (druki nr 2375 i 2560).

Poseł Jan Łopata:
    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Ministrowie! W imieniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić opinię w sprawie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2010.

    Prace nad budżetem państwa na rok 2010 realizujemy zgodnie z przyjętym harmonogramem i w atmosferze, powiedziałbym, dużej odpowiedzialności, którą wykazują wszyscy, niezależnie od przynależności politycznej. I chyba różnię się w tej ocenie w porównaniu z dotychczasowymi wystąpieniami. Wcześniej bywało z tym różnie. Pamiętam prace jesienią 2005 r. nad budżetem roku 2006, kiedy to wbrew przyjętemu harmonogramowi następowało celowe opóźnianie prac Komisji Finansów Publicznych, aby dać prezydentowi pretekst konstytucyjny. Dość dramatyczna była też sytuacja z budżetem mijającego roku, mimo bowiem pierwotnie zaplanowanego i przyjętego harmonogramu prac nad tą bardzo istotną i ważną ustawą wprowadziliśmy w nim zmiany, gdyż bardzo dynamicznie zmieniająca się sytuacja na światowych rynkach finansowych i w coraz większym stopniu oddziałująca na gospodarkę państw, w tym Polski, i realne życie ludzi sprawiła, iż zaistniała potrzeba dłuższego zastanawiania się i analizy założeń budżetowych. Dokonaliśmy, zarówno Komisja Finansów Publicznych, jak i parlament, stosownych korekt, ale okazało się w połowie roku, że są one niewystarczające. Potrzebna więc była nowela budżetu.

    Czytaj dalej »Ludowi Posłowie pod choinkę

100 – lecie Szpitala Powiatowego w Bychawie

SPBychawa10001.jpg

W dniu 12 grudnia 2009 roku Poseł Jan Łopata uczestniczył w uroczystości z okazji 100 – lecia Szpitala Powiatowego w Bychawie. Podczas jubileuszu najbardziej zasłużeni dawni i obecni pracownicy placówki otrzymali okolicznościowe statuetki. Przed szpitalem została odsłonięta pamiątkowa tablica.

Można było także podziwiać wystawę, ilustrująca 100 – letnią historię placówki, poczet dyrektorów oraz ekspozycję sprzętu medycznego.

Całość uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie pod przewodnictwem proboszcza ks. Andrzeja Kusia. Dalsza część uroczystości odbyła się w Bychawskim Centrum Kultury, gdzie wystąpili m.in. uczniowie Zespołu Szkół imienia księdza Antoniego Kwiatkowskiego oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta “Henryczki”.

Inicjatorem powstania szpitala był ksiądz Antoni Kwiatkowski, który w 1908 roku założył Bychawskie Towarzystwo Ratowania Chorych „Samarytanin”. To dzięki zaangażowaniu pomysłodawcy i mieszkańców zebrano pieniądze i w 1909 roku wybudowano placówkę.

Przez wiele lat szpital nie był gruntownie remontowany. Dwa lata temu powstał budynek, łączący stary szpital z przychodnią. W ramach inwestycji Powiatu Lubelskiego, który jest organem założycielskim za unijne pieniądze wykonano dodatkowo termomodernizację całego kompleksu i dokupiono sprzęt, m.in.: aparat USG, nowoczesne kardiomonitory, defibrylatory oraz aparat KTG a także specjalistyczne łóżka szpitalne, przewoźne wanny i dźwigi do przenoszenia pacjenta.

REMONTY DRÓG W POWIECIE LUBELSKIM W RAMACH „NARODOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY DRÓG LOKALNYCH”

DSC03111.jpg

11 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie odnowionej drogi powiatowej w gminie Głusk. Natomiast 13 grudnia uroczyście przecięto wstęgę na drodze powiatowej Garbów – Wola Przybysławska. Poświęcenia dokonał proboszcz miejscowej parafii ks. Kazimierz Podstawka. Wśród zaproszonych gości był Poseł na Sejm RP Jan Łopata. Obecni byli też Starosta Lubelski Paweł Pikula oraz członkowie Zarządu Powiatu Robert Wójcik i Krzysztof Urbaś. Wśród gości pojawili się także przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych, Urzędu i Rady Gminy Garbów oraz miejscowa ludność – głównie przedstawiciele OSP i Koła Gospodyń Wiejskich.

narodowyprogram1.jpgW tym roku po raz pierwszy realizowane są remonty dróg powiatowych w ramach przyjętego przez Rząd RP trzyletniego „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. O genezie powstania tego programu (dlaczego drogi remontowane w ramach tego programu winniśmy nazywać „łopatówkami”, a nie „schetynówkami”?) napisano swego czasu na łamach „Newsweek Polska” – poniżej odnośnik do tego artykułu. Jednak pomysł Posła Jana Łopaty został zniekształcony poprzez niesprawiedliwy podział środków pomiędzy województwa – równo po 62,5 mln zł. Skutkiem interpelacji Posła Ministerstwo Infrastruktury nieco zmodyfikowało ten podział – Lubelszczyzna uzyskała ok. 4 mln zł więcej na przyszły rok niż w roku bieżącym w ramach „Narodowego Programu Odnowy Dróg Lokalnych” (przeczytaj treść interpelacji i odpowiedź na nią oraz wywiad z Janem Łopatą na ten temat opublikowany w „Kurierze Lubelskim”). Pomijając kwestię autorstwa takiego pomysłu dofinansowywania remontów dróg lokalnych trzeba stwierdzić, że jest on bardzo potrzebny. Świadczy o tym ilość składanych wniosków, których wartość wielokrotnie przekracza wielkość przeznaczonych przez Rząd RP pieniędzy na ten cel – przynajmniej tak jest w województwach tzw. ściany wschodniej, gdzie infrastruktura drogowa jest zdecydowanie w gorszym stanie niż w innych częściach naszego kraju. Miejmy nadzieję, że ten, lub podobny program będzie kontynuowany przez następny Rząd w kolejnej kadencji Sejmu.

Powiat Lubelski w ramach „Narodowego Programu” w roku 2009 realizował dwie drogi. Pierwsza z nich to droga Głusk – Kliny – Wierzchowiska – długości 9,1 km, zrobiono też 1340 metrów bieżących chodników, na pozostałych odcinkach wykonano pobocze z kruszywa, wykonano także parking przy kościele o powierzchni 300 m2 – łączny koszt inwestycji to blisko 3 mln 400 tys. zł., z czego połowa pochodziła z budżetu państwa, a po 25% z budżetu Gminy Głusk i Powiatu Lubelskiego. Druga droga to droga Garbów – Wola Przybysławska o długości 8,5 km, tu wykonano 425 metrów bieżących chodnika, oraz na całej długości pobocze z kruszywa, dodatkowo wykonano odcinek 100 metrów drogi, który umożliwia dobry wyjazd wozu strażackiego z remizy OSP- łączny koszt inwestycji to 2 mln 450 tys. zł. Podobnie jak wcześniej połowa została sfinansowana z budżetu państwa, a po 25% z budżetu Gminy Garbów i Powiatu Lubelskiego.

W tym roku z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dofinansowanie na remont dróg gminnych uzyskały gminy: Borzechów (droga o długości 1,15 km – koszt inwestycji: 400 tys. zł), Niedrzwica Duża (1,75 km – 1 mln 200 tys. zł), Wojciechów (2,55 km – 950 tys. zł.), Niemce (4 km – 3 mln 60 tys. zł), Bychawa (1,2 km – 3 mln 40 tys. zł). W przyszłym roku w ramach tego programu Powiat Lubelski wykona drogę Żabia Wola – Osmolice – Strzyżewice – Zakrzówek o łącznej długości 9,3 km – szacunkowy koszt wynosi 5 mln 850 tys. zł. Tę drogę Powiat Lubelski będzie realizował w podobnym jak w tym roku montażu finansowym. Dodatkowym atutem przy ocenie wniosku był fakt, że Powiat Kraśnicki złożył wniosek (który również uzyskał dofinansowanie) na drogę, która jest przedłużeniem grogi z Zakrzówka w kierunku Kraśnika – łącznie jeden ciąg odnowionych dróg będzie liczył ok. 15 km. Natomiast na rok przyszły dofinansowanie z terenu Powiatu Lubelskiego dostało zdecydowanie więcej gmin, bo aż siedem: Jastków, Głusk, Konopnica, Garbów, Wojciechów, Bełżyce, Zakrzew. Bardzo dużo wskazuje na to, że kolejne dwie gminy – Niedrzwica Duża i Niemce- również dostaną dofinansowanie, bowiem są one na początku listy rezerwowej. Możemy się spodziewać, że również w roku następnym będą oszczędności poprzetargowe. Tak wyraźny wzrost ilości gmin, które skorzystają z dofinansowania wynika z faktu podpisania umów partnerskich z Powiatem Lubelskim. Chociaż udział powiatu jest symboliczny (z przyczyn oczywistych, bowiem powszechna jest znajomość szczupłości powiatowych budżetów), to jednak takie umowy były dodatkowo punktowane przy ocenie wniosków.

http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/na_luzie/psl–przemianowac-schetynowki-na-lopatowki,39190,1