Archive for March 2006

“Przyszłość oświaty rolniczej w Polsce”

Poseł na Sejm RP Jan Łopata wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji nt. “Przyszłość oświaty rolniczej w Polsce”, którą w dniach 29-31 marca br. pod honorowym patronatem Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli oraz Lubelska Izba Rolnicza. Połączone było z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Szkół Rolniczych. Konferencja rozpoczęła się prezentacją zaproszonych do udziału szkół. Warty zauważenia był wykład inauguracyjny o współpracy Izb Rolniczych ze szkołami rolniczymi. Jednak największym zainteresowaniem cieszył się wykład przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa pt. “Stan i perspektywy zarządzania szkolnictwem rolniczym” - zawiązała się dyskusja nad kształtem oświaty rolniczej, sytuacją szkół oraz kierunkami rozwoju.

Spotkanie w Strzyżewicach

Poseł na Sejm RP Jan Łopata wziął udział w otwartym spotkaniu z mieszkańcami Strzyżewic w Powiecie Lubelskim. Tematem była bieżąca sytuacja w polskim parlamencie. Jan Łopata poświęcił też dużo miejsca sprawom polskiej wsi. Przedstawił inicjatywy Klubu Poselskiego PSL. W dyskusji dużo miejsca poświęcono sprawom samorządu terytorialnego oraz powodzi, która w ostatnich dniach nawiedziła gminę i wyrządziła duże szkody. Ucierpiało wiele gospodarstw ale chyba największe spustoszenie powódź poczyniła na drogach gminnych oraz innych kategorii.

Zjazd Przedstawicieli OZPOiW

Poseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył w Zjeździe Przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Producentów Owoców i Warzyw w Kraśniku, które odbyło się w Stróży. Związek liczy ponad 2 tysiące członków z całego kraju, najwięcej jednak z Lubelszczyzny - z Powiatu Kraśnickiego, Lubelskiego, Opolskiego, Janowskiego. Na spotkaniu poruszano problemy przyszłości polskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uprawy owoców miękkich. Powiat Kraśnicki to malinowe zagłębie - to około 1700 ha malin. Tylko tu uprawia się rocznie prawie 30% produkcji krajowej tych owoców. Od lat nie rozwiązano problemów z ich sprzedażą. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie, a być może jeszcze gorzej ze względu na pomówienia odnośnie złego wpływu na zdrowie polskich malin. To zostało definitywnie wyjaśnione na korzyść naszych producentów - stawiano stanowcze pytania o działania Rządu RP w celu oczyszczenia z “zarzutów” ciążących na polskiej malinie. Specjaliści zapowiadają w tym roku mniejsze zbiory malin o około 40% w województwie lubelskim. Niektórzy plantatorzy owoców miękkich nie mają środków na zakup nowych sadzonek. Sytuacja jest o tyle dramatyczna, że dla wielu z nich to jedyne źródło utrzymania. W dyskusji głos zabrał Stanisław Toporek, Prezes Ogólnopolskiego Związku Producentów Owoców i Warzyw w Kraśniku, który między innymi informował o przygotowaniach do budowy chłodni w Kraśniku, a w przyszłości również przetwórni owoców miękkich. Takie rozwiązania mogą być korzystne dla rolników ze względu na ograniczenie dużych zysków pośredników.

Spotkanie z mieszkańcami Bełżyc

Poseł na Sejm RP Jan Łopata wziął udział w otwartym spotkaniu z mieszkańcami Bełżyc w Powiecie Lubelskim. Tematem była bieżąca sytuacja w polskim parlamencie. Jan Łopata poświęcił też dużo miejsca sprawom gospodarczym polskiej wsi. Przedstawił inicjatywy Klubu Poselskiego PSL: poprawkę dotyczącą zmniejszenia dochodowości z 1 ha przeliczeniowego (do poziomu 135,5 zł miesięcznie) do ustaleń wszelkiego rodzaju świadczeń rodzinnych dla rolników oraz do stypendiów dla dzieci rolników; mówił także o poprawkach wniesionych przez PSL dotyczących przywrócenia możliwości doręczania nakazów płatniczych przez Sołtysów, dodatków finansowych do rent i emerytur dla Sołtysów. W dyskusji dużo miejsca poświęcono sprawom samorządu terytorialnego. Jedna z dyskutantek stwierdziła, że gdyby nie restrukturyzacja powiatowej służby zdrowia, zapoczątkowana jeszcze przez Starostę Jana Łopatę, to prawdopodobnie dziś już nie byłoby szpitala w Bełżycach.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r. (druki nr 302 i 380). W imieniu klubu parlamentarnego PSL głos zabrał Jan Łopata.
Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych

« Poprzednie wpisy