Archive for September 2014

Pozdrowienia dla uczestników Dożynek

dozynki.jpg

Szanowni Gospodarze i Uczestnicy
Dożynek Gminy Ostrów Lubelski

Serdecznie pozdrawiam uczestników Dożynek, których tradycja wpisała się w pejzaż najważniejszych wydarzeń na polskiej wsi. Witam w dniu, w którym uroczyście dziękujemy Panu Bogu za goszczący na naszych stołach chleb.

Obchody święta plonów, po ukończeniu najważniejszych prac polowych, to jeden z najpiękniejszych dni w kalendarzu staropolskich obrzędów rolniczych. W ciągu wieków dożynki mocno zakorzeniły się w tradycji naszego narodu, tak trwale związanej z wsią i rolnictwem, a zarazem ukształtowanej tysiącletnim wpływem chrześcijaństwa. Jest to święto wdzięczności Bogu i ludziom, radosne zwieńczenie całorocznego trudu.

Praca na roli kształtuje sumienność i odpowiedzialność – za uprawianą ziemię, za wspólnotę lokalną i narodową, za przekaz wiary, mowy i obyczaju.
Praca rolnika jest trudna i wyjątkowa, pomimo ogromnego rozwoju techniki i gospodarki człowiek współczesny nadal jest w dużej mierze zależny od zjawisk świata natury, na które nie zawsze może wpływać. Uczy to pokory i skłania do dziękczynienia Bogu za każdy rok, w którym na polskich stołach nie brakowało chleba.

Dziś w szczególnym dniu dziękczynienia, cieszymy się z darów ziemi, przypominając o szacunku należnym dla spracowanych dłoni naszych rolników.
W tym uroczystym dniu jeszcze raz pragnę podziękować uczestnikom święta plonów i życzyć wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności.

Jan Łopata