Archive for July 2007

Tanie Państwo - ciąg dalszy

Wnioskiem z dnia 4 lipca 2007 r. Minister Finansów poprosił Komisję Finansów Publicznych o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie zmiany przeznaczenia kwoty 77 mln zł ujętej w ustawie budżetowej - Rezerwy celowe “Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich” z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu nowej siedziby Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, Konsulatu Generalnego i Instytutu Polskiego w Wilnie w kwocie 32 mln zł.

Nową siedzibą Ambasadora RP w w Wilnie będzie pałac Paców. Tylko jaki ma to związek z realizacją projektu Banku Światowego przeznaczonego na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich skąd pochodzą pieniądze? Można by rzec - wart Pac pałaca a pałac Paca - oto Tanie Państwo.

Jubileusze OSP

Poseł Jan Łopata uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

W gminie Krzczonów w dniu 1 lipca odbyły się podniosłe uroczystości jubileuszu 100-lecia OSP Krzczonów i 80-lecie OSP w Krzczonowie III.

W dniu 8 lipca OSP Zdzisławie, gm. Dzwola obchodziła jubileusz 50-lecia. Z tej okazji jednostka otrzymała nowy pojazd bojowy oraz sztandar, którego wręczenia dokonał Poseł Jan Łopata