Archive for December 2013

WESOŁYCH ŚWIĄT!

kartka.jpg

Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu

W dniu 5.12.2013 Poseł Jan Łopata przedstawił informację bieżącą dotyczącą “Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”. Całość dyskusji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=55&dzien=3&wyp=0#047

Poseł Jan Łopata:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Niedostatecznie rozwinięta sieć drogowa charakteryzująca się niską jakością techniczną jest jedną z negatywnych cech wyróżniających Polskę na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Negatywny wpływ takiego stanu rzeczy na perspektywy procesów rozwojowych stanowi jeden z elementów diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej leżącej u podstaw Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, a także ˝Krajowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2010-2020˝ czy też ˝Polityki transportowej państwa na lata 2006-2025˝. Dodam, że są to dokumenty rządowe.

Niedorozwój infrastruktury drogowej i jej stan techniczny stanowią istotną barierę rozwoju, krępując wzrost aktywności gospodarczej, a także obniżając atrakcyjność inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i ośrodków gospodarczych.

Czytaj dalej »Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu