Archive for May 2009

Jubileusz 690-lecia Motycza

Obraz_040.jpg

[zobacz galerię zdjęć]

W dniu 17 maja br. Poseł Jan Łopata uczestniczył w uroczystościach 690 – lecia powstania swojej rodzinnej miejscowości Motycz i oddania nowo wybudowanego obiektu Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa. Początkiem świętowania była msza św. w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Motyczu w intencji mieszkańców, którą celebrował arcybiskup Bolesław Pylak wraz z proboszczem Wincentym Capem. Wśród zaproszonych duchownych znaleźli się również ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, ks. Jan Domański – proboszcz parafii w Konopnicy, oraz ks. Józef Dmochowski. Resort oświaty reprezentowali: Pan Zbigniew Włodkowski Vice-Minister Edukacji oraz Panie Anna Dudek – Janiszewska i Jolanta Kasprzak z Lubelskiego Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy wszystkich szkół z terenu gminy Konopnica. Zaszczycili swą obecnością również: Poseł na Sejm RP Pan Edward Wojtas, starosta lubelski Pan Paweł Pikula, Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pan Jarosław Szymczyk, Dyrektor Lubelskiego Oddziału ARiMR Pan Andrzej Bieńko, Miejski Komendant Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Mirosław Hałas, Prezes Oddziału Regionalnego KRUS Pan Andrzej Pielach, Prezes NFOŚiGW w Warszawie Pan Jan Wiater, Prezes WFOiGW Pan Wojciech Piekarczyk, Dyrektor Departamentu Organizacyjno – Prawnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Artur Walasek, Wójt Gminy Konopnica Mirosław Żydek oraz radni tej gminy z przewodniczącym Andrzejem Dudą na czele, przedstawiciele sąsiednich szkół, lokalna społeczność i wielu innych znamienitych gości.

Po mszy św. uczniowie, mieszkańcy i goście skierowali się w stronę Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa. Tu nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie przez abp Bolesława Pylaka obelisku autorstwa Witolda Marcewicza na cześć mieszkańców Motycza. Fundatorem obelisku jest Poseł na Sejm RP Jan Łopata. W atmosferze ciepła i radości dalszy ciąg uroczystości odbył się w budynku szkolnym w nowej sali gimnastycznej. Anna Obara doktorantka Wydziału Historii UMCS i jednocześnie wychowanka Szkoły Podstawowej im. W. Witosa opowiedziała historię Motycza. Kolejną już książkę na temat tej miejscowości – pt. „Motycz więzi pokoleń” przedstawiał i dziękował współtwórcom sam autor ks. prof. dr hab. Henryk Misztal. Wójt gminy Konopnica ufundował dla szkoły laptopa a Minister Zbigniew Włodkowski dołączył do niego programy edukacyjne dla dzieci. Zaproszeni goście zabierając głos wyrażali docenienie powstania nowego obiektu szkoły, podkreślali ważność zajęć zespołowych z wychowania fizycznego, które uczą walki z własnymi słabościami oraz mają znaczenie w rozwoju osobowości dzieci. Abp Bolesław Pylak, ks. prof. dr hab. Henryk Misztal oraz Czesław Maj – poeta ludowy zostali odznaczeni Medalem za Zasługi dla Gminy Konopnica. Medal Wojewody Lubelskiego za poświęcenie i udział w stworzeniu godnych warunków do nauki swoim podopiecznym przyznano Pani Jadwidze Młynarskiej - dyrektor Szkoły Podstawowej w Motyczu. Występy artystyczne uczniów uświetniły uroczystości. Dzieci wcielające się w role aktorskie zostały nagrodzone owacjami na stojąco. W szkole można było dalsze doznania estetyczne wzbogacać, oglądając piękne obrazy absolwentki szkoły w Motyczu Stanisławy Dudy – Kotarskiej.

PSL: przemianować „schetynówki” na „łopatówki”

Nie śpij, bo cię okradną – tablica z tą ludową mądrością powinna zawisnąć w klubie parlamentarnym PSL. Zwłaszcza poseł Jan Łopata ma czego żałować.

Na razie posłowie Stronnictwa żalą się, że koalicjant podbiera im co lepsze pomysły. Za sztandarowy przykład swej krzywdy podają schetynówki, czyli drogi lokalne, na których budowę bądź modernizację zrzucą się (po połowie) rząd i samorządy.

Sława i chwała za projekt w tej sprawie spadła na ministrów PO, tymczasem – jak utrzymują politycy PSL – na genialny w swej prostocie pomysł wpadł poseł Stronnictwa Jan Łopata. Ludowiec pochwalił się nim podczas imieninowego spotkania PSL-owskich Janów z kolegami z klubu oraz premierem Donaldem Tuskiem.

Lider PO wysłuchał ponoć Łopaty z zainteresowaniem, pokiwał głową, a po miesiącu wspólnie z Grzegorzem Schetyną przedstawił założenia… rządowego programu. Zbieżność tych faktów jest dla ludowców nieprzypadkowa, dlatego słysząc o schetynówkach, część z nich krzywi się i prostuje, że chodzi o łopatówki. A świętować urodzin w towarzystwie Tuska nie zamierzają.

Zobacz artykuł w oryginale: http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/na_luzie/psl–przemianowac-schetynowki-na-lopatowki,39190,1

Powyższy artykuł, choć nieco ironiczny, w sposób zwięzły przedstawia istotę szerszego problemu autorstwa wielu cennych inicjatyw zgłaszanych przez Rząd RP. W tej sprawie dodać trzeba, że Poseł Jan Łopata w grudniu ubiegłego roku złożył interpelację dotyczącą sprawiedliwego podziału pieniędzy na poszczególne województwa w ramach kolejnych edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W styczniu bieżącego roku dostał wymijającą odpowiedź z MSWiA. Natomiast w lutym, podczas wizyty w Lublinie Minister Grzegorz Schetyna ogłosił, że ma dobry pomysł bardziej sprawiedliwego podziału środków w kolejnych latach funkcjonowania tego programu. Na ten temat pisał Kurier Lubelski w dniu 17.04.2009 roku.