Archive for May 2010

Komentarz Tygodnia w Radiu eR

HPIM3599.jpg

31 maja kolejny raz w Radiu eR Poseł Jan Łopata uczestniczył w nagraniu audycji “Porozmawiajmy”.

Poniżej linki do wcześniejszych audycji:

27.02.2010
20.02.2010
06.02.2010
16.01.2010
26.09.2009
22.08.2009

Festiwal Pieśni Maryjnej AVE MARIA

ave.jpg

29 maja 2010r. Poseł Jan Łopata wziął udział w Festiwalu Pieśni Maryjnej AVE MARIA w Parafii p.w. Macierzyństwa NMP w Garbowie – Cukrowni.

I Festiwal Pieśni Maryjnej „AVE MARIA” odbył się 27 maja 1995 roku. Rozpoczął się nabożeństwem majowym, podczas którego słowo Boże do wszystkich uczestników, gości i parafian skierował ks. Mieczysław Puzewicz – duszpasterz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Podczas I festiwalu gościło 240 uczestników części konkursowej. Gościem honorowym festiwalu był chór „Fermata” ze Stowarzyszenia Chórów Nauczycieli miasta Lublina oraz Agata Budzyńska wraz z zespołem. Chór „Fermata” wykonał koncert pieśni maryjnych i zaśpiewał mszę góralską.

Laureaci zostali uhonorowani „głową cukru” i kryształowym pucharem. Katolickie Centrum Kultury „Ster” zaprosiło najlepszych wykonawców muzyki religijnej na profesjonalne nagranie i promocję w Radiu Maryja. Przyznano także nagrodę publiczności – ogromnego lwa. Jednocześnie została przyznana nagroda KSM oraz fotoreportera.

W miarę upływu czasu do udziału zgłasza się coraz więcej profesjonalistów, nadając mu coraz piękniejszą oprawę, przy czym zawsze znajduje się tu miejsce także i dla amatorów.
Każdy festiwal kończy się wręczeniem wspaniałych nagród z wygrawerowanym logo festiwalu, wyróżnień, dyplomów a ostatnio jego dźwięki wybrzmiewają podczas koncertu laureatów.
Konkursowa forma festiwalu „AVE MARIA” wymaga obecności komisji opiniującej. Każdego roku w gronie jury zasiada od 5 do 10 osób. Jury ocenia emisję głosu, dykcję, dobór repertuaru, pomysłowość w aranżacji utworów, interpretację utworów, przygotowanie sceniczne a także treść wykonywanych utworów czyli trafne, oryginalne ujęcie tematyki i przekaz wartości duchowych prezentowanych utworów. Zadaniem jury jest ustosunkowanie się do wszystkich prezentowanych w konkursie utworów, wybór najlepszych wykonawców, przyznanie im nagród i wyróżnień. Uczestnicy są oceniani w czterech kategoriach: scholi, chórów, solistów i zespołów wokalno – instrumentalnych.

W tym roku było równie wspaniale jak w poprzednich latach. Poseł Jan Łopata złożył serdeczne życzenia uczestnikom i organizatorom Festiwalu życząc wielu sukcesów.

Uroczysta sesja Rady Gminy Konopnica

W dniu 27 maja 2010r. Poseł na Sejm Jan Łopata wziął udział w uroczystej sesji Rady Gminy Konopnica z okazji XX – lecia funkcjonowania samorządu gminnego. Poseł Jan Łopata od lat związany z Gminą Konopnica wyraził swoje wielkie zadowolenie z dynamicznego rozwoju gminy. Życzył dalszych sukcesów samorządowi i mieszkańcom.
Poseł został uhonorowany dyplomem za wieloletnią i owocną pracę na rzecz rozwoju Naszej „Małej Ojczyzny”.

Oddanie do użytku boiska w Wysokim

orlik.jpg

W dniu 24 maja 2010r Poseł na Sejm Jan Łopata wziął udział w uroczystości oddania do użytku boiska przy Szkole w Wysokim w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.
Ideą programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury w celu aktywnego uprawiania sportu. Pan Poseł wyraził swoje wielkie zadowolenie z powstania kolejnego boiska na Lubelszczyźnie.

W związku z XX – leciem utworzenia odrodzonego samorządu gminnego pogratulował władzom Gminy Wysokie, Wójtowi Panu Henrykowi Romankowi wielu osiągnięć w rozwoju Gminy.

Wojewódzkie obchody Święta Ludowego w Janowie Lubelskim

Historia obchodów Święta Ludowego jest bardzo długa i sięga początku wieku XX a dokładnie 1904r. Początkowo obchodzono je w rocznice bitwy pod Racławicami. W w roku 1926 na I Kongresie Tworzącego się Stronnictwa Chłopskiego podjęto uchwałę o czczeniu święta ludowego w dzień Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) wtedy też ustalono że odznaką partyjną tego Stronnictwa będzie czterolistna koniczynka. Dokonanie się zjednoczenia istniejących partii chłopskich na Kongresie w 1931 roku w jedno wspólne Stronnictwo Ludowe spowodowało przejęcie dotychczasowych tradycji ludowych i ich prawne usankcjonowanie. Dotyczyło to także uznania Zielonych Świątek jako Święta Ludowego. Od tego czasu weszło ono do stałego kanonu symboli Ruchu Ludowego.

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Ludowego odbyły się 23 maja w Janowie Lubelskim. Organizatorzy tego Święta połączyli je z odsłonięciem popiersia Wincentego Witosa na dziedzińcu miejscowego Zespołu Szkół. Jednocześnie ta zbiorcza placówka oświatowa w skład której wchodzą Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe otrzymały imię Tego Męża Stanu, czołowego działacza Ruchu Ludowego i gorącego patrioty. W tej podniosłej uroczystości, która zgromadziła wielu członków i sympatyków PSL oraz mieszkańców Janowa Lubelskiego uczestniczył Prezes PSL, Wicepremier Rządu – Waldemar Pawlak. Towarzyszyli mu przedstawiciele parlamentu, wojewódzkich władz rządowych i samorządowych, a także przedstawiciele powiatowych i gminnych organizacji PSL z całego województwa. Wśród nich należy wymienić Posłów na Sejm, Kol. Jana Łopatę, Andrzeja Pałysa, Tadeusza Sławeckiego, Mariana Starownika i Franciszka Jerzego Stefaniuka, Wiceministra Rozwoju Regionalnego Krzysztofa Hetmana, Wojewodę Lubelskiego Panią Genowefę Tokarską, Wiceprezesa ZW PSL w Lublinie Janusza Szpaka, Wicemarszałków Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego i Arkadiusza Bratkowskiego, przewodniczącego Sejmiku Jacka Czerniaka, Henryka Dudziaka, Mariana Jaworskiego, Grzegorza Kapustę Jana Kowalika, Marka Michalika, Andrzeja Romańczuka, Ireneusza Stolarczyka - radnych województwa lubelskiego, prezesów zarządów powiatowych PSL i innych działaczy Stronnictwa. W wojewódzkich obchodach Święta Ludowego wzięła udział Alina Wojtas żona ś.p. Edwarda Wojtasa Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL wraz z córkami. Uroczystość uświetniło wiele pocztów sztandarowych z jednostek organizacyjnych PSL różnych szczebli, szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych instytucji.
 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą koncelebrowali Ks. prof. Stanisław Zięba – Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, oraz Ks. kan. Dziekan Jacek Staszak – Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, a oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki” – pod batutą Henryka Dudziaka. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli ulicami Janowa Lubelskiego pod pomnik Wincentego Witosa, przy którym głos zabrał Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Kol. Ryszard Pastuszak przybliżając zebranym historię budowy pomnika.

Następnie Wiceprezes ZW PSL w Lublinie Jan Łopata przeczytał i wręczył Pani Dyrektor Zespołu Szkół Teresie Biernat Akt przekazania Pomnika Wincentego Witosa, po czym liczne delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce.

Przemawiając do zebranych Prezes PSL Waldemar Pawlak przypomniał postać Wincentego Witosa, podkreślając iż ten przywódca ludowy mobilizował wszystkich Polaków nie patrząc na różnice polityczne, wezwał ludowców do kierowania się ponadczasowymi, tradycyjnymi dla ruchu ludowego wartościami, które sprawdzają się w trudnych chwilach, takich jak walka z powodzią. Podkreślił, jak ważna w tym nieszczęściu jest ludzka solidarność. Podał przykład gminy Wilków gdzie po przerwaniu wału Wisła zalała niemal cały teren gminy.
– Tu macie przykład Wilkowa, gdzie ten żywioł pokazał, że jest coś silniejszego niż wielkie instytucje finansowe, niż wielkie media, które często uwielbiają nie dobrych gospodarzy, ale takich co pajacują i z tego krzyku i rozrabiania niewiele zostaje. Ważne jest abyśmy patrząc w przyszłość cenili dobrych gospodarzy i wybierali takich gospodarzy.
W dalszej części odbyła się uroczystość nadania imienia Wincentego Witosa i wręczenia sztandaru Zespołowi Szkół.
 
Podczas Święta zasłużeni działacze PSL zostali odznaczenia medalami Wincentego Witosa i Złotymi Koniczynkami.

W części artystycznej młodzież szkolna przybliżyła sylwetkę Wincentego Witosa, na zakończenie odbył się występ Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie, który wykonał pieśni patriotyczno - religijne.

« Poprzednie wpisy