Archive for February 2012

Prośba o pomoc

prosbaopomoc_min.jpg

Prosimy kliknąć w obrazek aby powiększyć

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym (druk nr 115).

Poseł Jan Łopata przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym. Projekt ten zakłada zmodyfikowanie metody obliczania podatku rolnego, tak aby jego wartość była bardziej stabilna i przewidywalna dla rolników oraz gmin, które będą mogły lepiej planować swoje przychody z tego tytułu. Poniżej linki do wypowiedzi posła Jana Łopaty w debacie sejmowej oraz retransmisja obrad.

Uzasadnienie projektu
Stanowisko i opinia klubu PSL
Odpowiedzi na pytania postawione w debacie

4

2. dzień 8-go posiedzenia Sejmu

BI1F4188_1.jpg

Od pytań posłów do przedstawicieli rządu dotyczących aktualnych spraw, m.in. przyszłości inwestycji w odnawialne źródła energii opalane biomasą, rozpoczął się drugi dzień 8. posiedzenia Sejmu. Izba wysłuchała też rządowej informacji bieżącej ws. wzrostu liczby likwidowanych szkół. Ponadto Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu trzy projekty ustaw przewidujące zmianę zasady obliczania podatku rolnego, opodatkowanie aktywów niektórych instytucji finansowych oraz zwrot części VAT na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce.

Poselskie pytania w sprawach bieżących koncentrowały się także np. wokół likwidacji rejonów dystrybucji energii w miastach powiatowych w kontekście planowanej restrukturyzacji w spółkach energetycznych. Posłowie pytali również m.in. o zasady kontraktowania świadczeń medycznych przez NFZ na 2012 r., możliwość przedłużenia funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz działania rządu w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Sejm zajął się w ramach pierwszego czytania poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku rolnym. Zakłada on zmodyfikowanie metody obliczania podatku rolnego, tak aby jego wartość była bardziej stabilna i przewidywalna dla rolników oraz gmin, które będą mogły lepiej planować swoje przychody z tego tytułu. Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresu uwzględnianego przy ustalaniu średniej ceny żyta, stanowiącej podstawę do naliczenia podatku. Zamiast trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy brane będzie pod uwagę 11 ostatnich kwartałów. Projekt wpłynął do Sejmu 17 listopada 2011 r., a 17 stycznia 2012 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym. Sejm zdecydował, że projekt trafi do Komisji Finansów Publicznych. W piątek posłowie rozstrzygną też o jego dodatkowym skierowaniu do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W porządku obrad Izby znalazło się także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. W myśl tej propozycji przepisów opodatkowane miałyby zostać aktywa m.in. banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz funduszy inwestycyjnych. Proponowana stawka podatkowa to 0,39 proc. sumy aktywów wykazanej w rocznym sprawozdaniu finansowym podatnika. Projekt przewiduje zwolnienie z podatku podmiotów posiadających aktywa do 10 mln zł. Podatek ma stanowić alternatywę wobec wprowadzonej podwyżki VAT. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 9 listopada 2011 r. 11 stycznia 2012 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W dyskusji pojawił się wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w piątkowym bloku głosowań.

Przedmiotem prac posłów był również rozpatrywany w pierwszym czytaniu poselski projekt ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego. Projekt wraz z autopoprawką reguluje zasady zwrotu części VAT na te artykuły rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci w wieku 0-13 lat. Wydatki na ten cel w danym roku rozliczeniowym powinny wynosić od 200 do 3000 zł brutto. Przy więcej niż jednym dziecku roczna kwota nie może przekraczać adekwatnej wielokrotności 3000 zł brutto. Projekt wpłynął do Sejmu 22 listopada 2011 r., a 11 stycznia br. Marszałek Sejmu skierowała go do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 23 stycznia br. wnioskodawca złożył autopoprawkę do projektu. W związku ze zgłoszeniem wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, będzie on poddany pod głosowanie w ostatnim dniu posiedzenia.

żródło: sejm.gov.pl