Archive for August 2007

Sejm nie chce uczcić ofiar Wielkiego Strajku Chłopskiego

Marszałek Sejmu nie zgodził się na wprowadzenie do porządku obrad Sejmu uchwały PSL w sprawie uczczenia ofiar Wielkiego Strajku Chłopskiego 1937 roku. Nie zgodzono się na uczczenie ofiar strajków przeciwko biedzie, bezprawiu i życiu w poniżeniu. Poniżej przedstawiamy oświadczenie sejmowe Jana Łopaty:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego przygotował w krótkim odstępie czasu dwie uchwały sejmowe mające na celu przywrócenie pamięci historycznej o ofiarach strajków chłopskich i ich uczczenie. Obie zostały przez partię rządzącą, przez marszałków Sejmu potraktowane podobnie, to znaczy nie zostały przyjęte i nie były prezentowane posłom.

Czytaj dalej »Sejm nie chce uczcić ofiar Wielkiego Strajku Chłopskiego

Rząd przeciwko uhonorowaniu strażaków ochotników

Od ponad pół roku na rozpatrzenie oczekuje w Sejmie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Wśród proponowanych zmian jest między innymi ustanowienie dodatków do emerytury dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 10% emerytury, nie więcej jednak niż 200 złotych, dla uhonorowania społecznej pracy strażaków. Pomimo wielu obietnic składanych strażakom przez posłów PIS, rząd wystawił negatywną opinię dla tego projektu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Stanowisko rządu wobec ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej