Archive for January 2007

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe

sejm.jpgPoseł Jan Łopata przedstawił stanowisko Klubu Parlamentarnego PSL wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe. Oto treść jego wypowiedzi:

Szanowny Panie Marszałku! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zabrać głos w dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe.

Wysoki Sejmie! Projekt ustawy zawiera przepisy wdrażające do polskiego Prawa bankowego postanowienia dwu dyrektyw Unii Europejskiej, istotnych dla prawidłowego funkcjonowania banków, a mianowicie dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz dyrektywy w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw i instytucji kredytowych. Wymienione dyrektywy zmieniają wcześniejsze przepisy Unii Europejskiej w związku z nowymi propozycjami Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, wynikającymi z nowej umowy kapitałowej.

Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz ustawy Kodeks karny skarbowy

sejm2.jpgW sejmie miała miejsce debata nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz ustawy Kodeks karny skarbowy. Stanowisko Klubu Parlamentarnego PSL przedstawił Jan Łopata:

Szanowny Panie Marszałku! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zabrać głos w dyskusji nad sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz ustawy Kodeks karny skarbowy.

Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz ustawy Kodeks karny skarbowy

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2007

sejm-wejscie.jpgW sejmie miała miejsce dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2007. W imieniu Klubu Parlamentarnego PSL głos zabrał Jan Łopata. Oto treść jego wypowiedzi:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Premier! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt odnieść się do poprawek do ustawy budżetowej na rok 2007, wprowadzonych uchwałą Senatu w dniu 11 stycznia 2007 r. Senat, można by rzec, był bardzo pracowity i, jak tu już wielokrotnie zresztą mówiono, wprowadził do ustawy budżetowej aż 76 poprawek. Część z nich, a naliczyłem ich 9, dotyczy wewnętrznych przesunięć i ma charakter wybitnie porządkujący, w szczególności w budżetach województw. Oczywiście uznając, że poprawki wynikające z inicjatywy i z próśb wojewodów mają rzeczywiste uzasadnienie, mój klub, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, będzie głosował za ich przyjęciem.

Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2007

Ludowe Opłatki