Archive for November 2011

Wydarzenia 11 listopada skłaniają do refleksji

Na stronie ITVL.pl pojawił się nowy odcinek videobloga Jana Łopaty, dotyczący wydarzeń 11 listopada. Zapraszamy do oglądania.

11listopada.jpg

Poseł Jan Łopata złożył ślubowanie

We wtorek, 8.11.2011r., podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu VII kadencji posłowie złożyli ślubowanie.

Rota zapisana w konstytucji brzmi: “Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Odczytał ją marszałek senior Józef Zych.
Wyznaczeni tymczasowi sekretarze Marzena Okła-Drewnowicz (PO) i Jan Dziedziczak (PiS) wyczytywali imiona i nazwiska posłów, którzy wstając wypowiadali słowo “ślubuję”. Wielu posłów dodawało też: “Tak mi dopomóż Bóg”.

Posłowie nie byli wyczytywani w kolejności alfabetycznej, ale od lewej do prawej strony sali posiedzeń.

Posłowie nieobecni na posiedzeniu Sejmu oraz posłowie, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie poselskie na pierwszym posiedzeniu, na którym są obecni.

W Sejmie VII kadencji zasiada 207 przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, 141 - Prawa i Sprawiedliwości, 41 - Ruchu Palikota, 28 - Polskiego Stronnictwa Ludowego, 26 - Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 16 - Solidarnej Polski oraz jeden przedstawiciel Mniejszości Niemieckiej.

Uroczystość wręczenia posłom VII kadencji zaświadczeń o wyborze

Dnia 07.11.2011r. odbyło się uroczyste wręczenie posłom VII kadencji zaświadczenia o wyborze na posła RP.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Stefan Jaworski, wręczył posłom elektom zaświadczenia o wyborze. Zgodnie z obwieszczeniem PKW o wynikach wyborów do Sejmu RP, 460 posłów zostało wybranych spośród przeszło 7 tys. kandydatów zgłoszonych na 338 listach przez 11 komitetów wyborczych. Zatem o jeden mandat poselski ubiegało się średnio 15 osób. Głosowanie zostało przeprowadzone w prawie 26 tys. obwodowych komisjach wyborczych.

Posłowie, którzy nie mogli wziąć udziału w uroczystości, mają możliwość odbioru zaświadczenia w Państwowej Komisji Wyborczej w czasie kolejnych dziesięciu dni. Po tym terminie zaświadczenia zostaną przesłane do biur klubów parlamentarnych.

Organizatorem uroczystości wręczenia zaświadczeń o wyborze, zgodnie z art. 239 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy była Państwowa Komisja Wyborcza.
Galeria zdjęć