Archive for November 2006

Dni Honorowego Krwiodawstwa

krew.gifTradycyjnie koniec listopada jest poświęcony Dniom Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W Lublinie kulminacyjne uroczystości miały miejsce 25 listopada. Rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Honorowych Krwiodawców PCK. Następnie odbyło się spotkanie w Sali widowiskowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w czasie którego wręczono odznaczenia państwowe oraz odznaki resortowe i wyróżnienia. Na uroczyste spotkanie przybyło wielu gości, wśród których, jako jedyny parlamentarzysta, był Poseł Jan Łopata, który w swoim wystąpieniu serdecznie podziękował Honorowym Krwiodawcom za bezinteresowny i bezcenny dar serca. Przypomniał, że krew jest często koniecznym i jedynym lekiem, który ratuje ludziom życie.

W Powiecie Lubelskim wygrało PSL

banerpsl.gif

Wybory zawsze budzą dużo emocji. Nigdy do końca nie można przewidzieć wyników. O prawdziwości tzw. badań opinii publicznej lepiej milczeć. Te jak zwykle dawały PSL wynik pod kreską, czyli poniżej 5%. Doświadczeni wcześniej nie braliśmy tych prognoz poważnie, zwłaszcza, że z terenu od wyborców płynęły optymistyczne sygnały.

W skali kraju do Sejmików uzyskaliśmy wynik powyżej 13%. To wielki sukces! Zdecydowanie lepszy wynik uzyskaliśmy do Sejmiku Województwa Lubelskiego – 16 7935 głosów, co stanowi 22,6% wszystkich głosów. Po przeliczeniu na mandaty mamy ich 8 na 33 wszystkich (w poprzedniej kadencji mieliśmy ich 7).

Warto podkreślić, że do Sejmiku weszło aż dwóch kandydatów rekomendowanych i popieranych przez struktury PSL Powiatu Lubelskiego. Są to Koledzy: obecny Marszałek Województwa Edward Wojtas oraz Dyrektor Szkoły im. A. Kwiatkowskiego w Bychawie Henryk Dudziak.

Jeszcze lepsze wyniki osiągnęliśmy do Rady Powiatu Lubelskiego. Polskie Stronnictwo Ludowe zdecydowanie tu wygrało. Uzyskaliśmy 37,96% głosów (cztery lata temu było to 35,07%), to 18 503 głosy (poprzednio było ich 16 803). W przeliczeniu na mandaty uzyskaliśmy ich 12 na 25 wszystkich (w poprzedniej kadencji mieliśmy 9 mandatów).

To wielki sukces, za który jako Prezes Zarządu Powiatowego PSL już dziś chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy do tego sukcesu się przyczynili. Przede wszystkim podziękowania należą się wyborcom, którzy obdarzyli nas po raz kolejny zaufaniem. Swoją postawą gwarantuję, że Radni spod znaku zielonej kończyki nie zawiodą.

Prezes ZP PSL w Lublinie
Poseł na Sejm RP
Jan Łopata

PSL odzyskało zaufanie

Z prof. HANNĄ ŚWIDĄ-ZIEMBĄ, socjologiem, rozmawia Krzysztof Lubczyński.

Co sprawiło, że Polskie Stronnictwo Ludowe, partia, którą uważano za ginącą, osiągnęło tak dobry wynik wyborczy? I dlaczego taką porażkę, także na prowincji, poniosła Samoobrona?
-Samoobrona zlała się w jedno z Prawem i Sprawiedliwością i jest coraz bardziej traktowana jako trochę niesforna, ale jednak część tej partii. Z drugiej strony, PSL wybiło się na siłę niezależną. Podczas negocjacji rządowych, zapraszane do współrządzenia zachowało się wstrzemięźliwie i z godnością. To zostało docenione. Znaczenie miało i to, że współpracę proponowała mu także Platforma Obywatelska. Jedno i drugie pokazało, że PSL jest siłą znaczącą i odrębną. To, co było niegdyś ich wadą, czyli tzw. obrotowość, w tych okolicznościach okazało się atutem, walorem siły niezależnej. Z kolei na niekorzyść Samoobrony mógł wpłynąć też słabszy wynik PiS, bo gdy traci jakaś koalicja, to zazwyczaj jeszcze bardziej traci jej słabszy segment.
A jak na te wyniki można spojrzeć z punktu widzenia preferencji mieszkańców wsi?
-Myślę, że przypomniano sobie walki wicepremiera PSL Jarosława Kalinowskiego o dopłaty dla rolników. PSL jest więc być może odbierane jako ta siła, która wywalczywszy swego czasu wyższe dopłaty dla wsi będzie umiało także sensownie dzielić nowe środki.
W jakim stopniu na dobry wynik PSL mogło wpłynąć jego silne, tradycyjne zakorzenienie w społecznościach wiejskich, w różnych strukturach tam działających, którym to atutem partia Andrzeja Leppera nie może się pochwalić?
-Zrażenie się wsi do PSL, które w ostatnich latach miało miejsce, cofnęło się. Myślę, że wpłynęło na to m.in. właśnie owo zakorzenienie na prowincji czy na wsi. PSL ma tam starą organizację i znanych działaczy. Kiedy ludzie, którzy na pewien czas zawierzyli Samoobronie, zobaczyli, że ona nic takiego super im nie daje, przerzucili swoje zaufanie na PSL, zaufanie oparte i na znajomości działaczy, i na możliwości działania jego struktur. Warto też zwrócić uwagę, że PSL uzyskało niezły wynik nie tylko na wsi i nie tylko w małych miastach.
Czy sądzi Pani, że na osłabienie Samoobrony na wsi mogło mieć wpływ przeobrażenie się Andrzeja Leppera z trybuna ludowego w polityka rządowego establishmentu ubranego w kosztowny garnitur?
-Na pewno w jakimś stopniu tak, ale nie w garniturze był główny problem. Przede wszystkim, wbrew deklaracjom medialnym Leppera, że dokonał tego czy owego, ani wieś, ani małe miasta nie odczuły zmiany położenia przez to, że jest on w rządzie. Mamy więc efekt podwójny. Z jednej strony, Lepper objawił się jako polityk bez godności, którego najpierw wyrzucili z rządu, a mimo to potem wrócił. Z drugiej strony, jego rządzenie nie przyniosło radykalnych zmian na wsi na lepsze. Samoobrona jako siła rządząca przestała być nadzieją.
Czy PSL utrwali tę pozytywną dla siebie tendencję?
-Myślę, że tak, bo jak powiedziałam, dzięki godnej i rozumnej postawie wobec PiS i PO zostało uznane za siłę samodzielną. Proszę zwrócić uwagę, że u szczytu swojego znaczenia, czyli w 1993 roku, PSL miało 15 procent poparcia, a dziś ma 13 procent, czyli odwojowało straty. Wróciło do gry, bo objawiło się jako niezależna siła polityczna, z którą inne, czołowe ugrupowania gotowe są wejść w sojusz.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1078).

W sejmie odbyła się debata na temat pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1078). Stanowisko Klubu Parlamentarnego PSL przedstawił Jan Łopata:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Premier! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić opinię dotyczącą przedłożonego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Wraz z tą ustawą zmieniane są zapisy w kilkunastu innych ustawach, m.in. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Rynku Rolnego. Łącznie jest to aż 15 ważnych dla funkcjonowania państwa ustaw, które podlegają bardzo poważnej nowelizacji, bo dotyczy to planowania budżetowego tychże podmiotów, sposobu gospodarowania środkami publicznymi oraz odpowiedzialności tych podmiotów za właściwe rozliczanie się ze środków publicznych.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zanim przejdę do merytorycznej analizy projektu, zwrócę uwagę na szczególny zapis tej ustawy dotyczący daty jej wejścia w życie. O tym moi przedmówcy również mówili. Otóż przyjęto, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., czyli za półtora miesiąca. Pozostaje niewiele ponad miesiąc na debatę w obu Izbach parlamentu, podpisanie ustawy przez prezydenta oraz zachowanie zgodnie z zasadami legislacji odpowiedniego okresu vacatio legis.

Czytaj dalej »Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1078).

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1091 i 1121).

Poseł Jan Łopata:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie dyskutowanych właśnie propozycji zmian Senatu do ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zawartych w druku nr 1091.

Senat w swej uchwale przyjął trzy poprawki. Pierwsza ma wymiar wybitnie porządkowy i oczywiście będziemy za jej przyjęciem. Poprawka nr 2 dotyczy ochrony podatników, którzy zastosowali się do interpretacji prawa podatkowego, które następnie zostało zmienione. Również będziemy za jej przyjęciem. Wreszcie poprawka nr 3, zmierzająca do ochrony podatników, których postępowania w sprawach odszkodowań zostaną z mocy ustawy umorzone. I w tym przypadku będziemy za jej przyjęciem, zresztą zgodnie z rekomendacją Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo.

« Poprzednie wpisy