Archive for April 2013

Koncert organowy w kościele Farnym w Kazimierzu Dolnym

zdjecie-Kazimierz.jpg

W dniu 21 kwietnia br. w kościele Farnym w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbył się koncert organowy w którym wziął udział Poseł Jan Łopata. Na organach zagrał ks. Attila Honti. Był to koncert charytatywny na rzecz Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pod wezwaniem św. Anny.

Poseł Jan Łopata na Wernisażu wystawy “Malarstwo Krystyny Zlot”

W sobotę 20 kwietnia br. W Multimedialnej Izbie Tradycji w Garbowie odbył się wernisaż wystawy , pt. „Malarstwo Krystyny Zlot” z tłem historycznym 330 rocznicy „Wiktorii Wiedeńskiej”. W programie wystawy było m.in. malarstwo historyczne Krystyny Zlot oraz została przedstawiona przez autorkę historia obrazu namalowanego przez Jana Matejkę w 1883 r. „Sobieski pod Wiedniem”.

Podczas wystawy Pan Wojciech Krzysiak przedstawił opowieści historyczne w nawiązaniu do 330 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.
Wernisaż uświetniła prezentacja artefaktów, strojów i zwyczajów związanych z postacią Jana III Sobieskiego jak również wystrzały muszkietowe i armatnie.

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu

Poseł Jan Łopata wziął udział w dyskusji na 38. posiedzeniu Sejmu. Poniżej przedstawiamy treść jego wypowiedzi:

13 punkt porządku dziennego:

Informacja bieżąca.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! W miniony poniedziałek odbyła się w lubelskim studiu telewizyjnym konferencja o tematyce bardzo podobnej do tematyki, o której dyskutujemy. W tym miejscu serdeczne podziękowania dla organizatorki pani redaktor Ani Dąbrowskiej, ale i dla pana ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, który wziął czynny udział w tej konferencji. Z tej konferencji wynikają też pewne wnioski, są tam petycje. I o jeden z takich wniosków chciałbym zapytać. Otóż w chwili obecnej wedle standardów orzekania, określonych w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej - takie ministerstwo wtedy było - z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, nie ma mierzalnych, standaryzowanych, obiektywnych skal oceny funkcjonowania poddawanych orzekaniu osób. Ocena ograniczeń w ich funkcjonowaniu, o ile w ogóle ma miejsce, jest dokonywana w sposób uznaniowy - tak myślę. Z upośledzeniem funkcji narządów i struktur ciała nie musi się wiązać ograniczenie aktywności i uczestniczenia w życiu społecznym. Aktualna choroba lub jej przebycie nie są równoznaczne z niepełnosprawnością. W konsekwencji wadliwego orzekania o niepełnosprawności wiele osób, które trudno określić jako niepełnosprawne z punktu widzenia konwencji ONZ ratyfikowanej przez Polskę, otrzymuje uprawnienia i ulgi. Do wynagrodzeń osób z takimi orzeczeniami pracodawcy w Polsce otrzymują przecież wielomiliardowe dofinansowanie z PEFRON oraz korzystają z tego tytułu z innych przywilejów. Przy tym zawarta w konwencji definicja niepełnosprawności bezwzględnie wymusza zmiany w polskim systemie prawnym. I pytanie wprost: Czy w resorcie trwają prace nad zmianą rozporządzenia, nad dostosowaniem tych standardów do konwencji? Dziękuję bardzo.

19 punkt porządku dziennego:

Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji w Fiat Auto Poland oraz w polskim przemyśle motoryzacyjnym.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Premierze! Na początku lat 90. w ramach tak zwanej restrukturyzacji, mówię tak zwanej, bo wiele branż, wiele firm restrukturyzowano tylko po to, żeby zlikwidować konkurencję, w Lublinie, skąd pochodzę, zlikwidowano kilka wiodących zakładów pracy, odlewnię, wiele central banków, Fabrykę Maszyn Rolniczych prawie w całości. Chciałbym zapytać o Fabrykę Samochodów Ciężarowych, która dawała ludziom kilka tysięcy miejsc pracy. Był epizod Peugeota, był epizod Daewoo, a teraz trwają próby reaktywacji, ale takiej cząstkowej. W tym kontekście bardzo zelektryzowała informacja, którą ciągle przytacza nasza lubelska prasa, o tajemniczym inwestorze wschodnim. Czy mógłby pan premier powiedzieć kilka zdań więcej na ten temat? Nie ukrywam, że byłaby to bardzo pozytywna informacja dla Lublina i dla Lubelszczyzny.

Drugie krótkie pytanie. Bardzo pozytywnie została tu przyjęta próba działania w kierunku odpisywania VAT. Jaka to skala wielkości? Czy ministerstwo robiło takie szacunki, gdyby odpisywać VAT w całości? Dziękuję bardzo.

Dziecięca Orkiestra Dęta ze Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu z wizytą w Sejmie

IMG_0067.JPG

[Zobacz galerię]

Dnia 26.03.2013 uczniowie z Dziecięcej Orkiestry Dętej ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu zostali zaproszeni, przez Posła Jana Łopatę , do występu w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Członkowie orkiestry pod kierunkiem dyrygenta – pana Antona Szaszkowa, a także w towarzystwie nauczycieli – opiekunów i rodziców odbyli tego dnia jednodniową wycieczkę do Warszawy.
Występ naszych uczniów w gmachu Sejmu odbył się o godzinie 11. Po koncercie Pan Poseł zaprosił wszystkich artystów na Wielkanocne Śniadanie. Uczniowie mieli zatem okazję spróbować tradycyjnych polskich potraw wielkanocnych, pochodzących z różnych regionów naszego kraju. Po smacznym posiłku rozpoczęło się zwiedzanie budynku Sejmu. Członkowie orkiestry zobaczyli między innymi: Salę Główną Obrad Sejmu RP, Sejmową kaplicę, tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, siedzibę Marszałka Senatu RP, kancelarię Senatu RP, a także tablicę upamiętniającą wizytę papieża Jana Pawła II w Sejmie w 1990 roku.

Na koniec wizyty zrobiono pamiątkowe zdjęcia, uczniowie – artyści podziękowali za zaproszenie i gościnę, pożegnali Pana Posła i powrócili do swoich domów z zapasem niezapomnianych wrażeń spowodowanych możliwością obejrzenia miejsc tak dobrze znanych wszystkim z telewizji.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym

05.04.2013 r. została przegłosowana ustawa o podatku rolnym autorstwa Jana Łopaty. Przedstawiamy treść projektu ustawy: pdf do pobrania.

« Poprzednie wpisy