Notice: Use of undefined constant WP_CONTENT_URL - assumed 'WP_CONTENT_URL' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-content/plugins/flv-player/flvplayer.php on line 18

Notice: Undefined variable: slimboxscript in /home/ivent/public_html/lopata/wp-content/plugins/slimbox-plugin/slimbox.php on line 14

Archive for November 2009


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596
Pożegnanie Gustawa Krawczyka


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

nekrolog.gif

Dnia 20 listopada b.r. pożegnaliśmy zasłużonego Kolegę Gustawa Krawczyka. Wśród tłumu setek ludzi, którzy przyszli pochylić się na trumną były też członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wysokie. Panie z KGW w Giełczwi przygotowały słowa pożegnania i pieśń. Jednak nie były pewne czy na cmentarzu stosowne będą ludowe nuty. Dlatego chcą przytoczyć w tym miejscu słowa, które zostały przygotowane przez nie na pożegnanie Gustawa Krawczyka:

Tak jak życie Gustawa Krawczyka nierozerwalnie związane było ze wsią, jej ludowymi tradycjami i kulturą, tak jego społeczna działalność związana była z kołami gospodyń. W duszy zawsze grała mu ludowa muzyka i chłopskie pieśni. Stąd też na żadnej uroczystości czy wyjeździe organizowanym przez niego nie mogło zabraknąć orkiestry dętej poruszającej serca nutami Legionów czy członkiń kół gospodyń w barwnych strojach przypominających dawne ludowe piosenki, ale też śpiewających o aktualnych problemach wsi. Gdzie ich nie było razem z Gutkiem - i na Wiejskiej, i w siedzibie PSL w Warszawie i w Ministerstwie Kultury, i na Rynku w Zamościu, w Laszczowie, Zaburzu, w Piaskach Szlacheckich i każdej uroczystości na terenie gminy Wysokie. Muzyką i pieśnią zjednywali serca i ludzi dla wspólnej sprawy. Podczas jednej z ostatnich wspólnych wypraw do Warszawy na Wiejską, Koło Gospodyń z Giełczwi z wdzięcznością zaśpiewało drogiemu przyjacielowi:

Tyle razy z nami przebywałeś
Zawsze chętny do pomocy nam
Tyle drzwi przed nami otwierałeś
Ułatwiając kontakt z ludźmi nam.

Niech ta melodia przypomina nas
I naszą wdzięczność przez ten cały czas
Tyle sukcesów zawdzięczamy Ci
Tyle radości i wspaniałych chwil.

Wspólnie przeżywaliśmy tak wiele
Wiele spotkań, pełnych wzruszeń chwil
Dziś możemy to powiedzieć śmiele
Że bez Ciebie nie byłoby ich.

Może w życiu przyjdą smutne chwile
Może nawet będą chwile złe
My wspominać Cię będziemy mile
Dziękując za wielkie serce twe.


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596
Święto Odzyskania Niepodległości


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

Jan Paweł II

orzel21.jpgŚwięto Odzyskania Niepodległości to doniosłe wydarzenie przypominające poświęcenie, walkę i pracę ludzi na rzecz niezależnej Ojczyzny. Wolna Polska stanowi niezbywalną wartość, którą trzeba pielęgnować jak największy skarb, ciągle wzbogacając go o nowe dokonania nadające mu trwały i niepowtarzalny kształt niepodległego państwa. Wolność jest jak powietrze, ceni się ją, kiedy jest bardzo trudna. Dziś musimy wyrażać swoją dumę narodową i radość z możności posługiwania się językiem ojczystym, ze swoich obyczajów, religii, z miejsca istnienia w rzędzie krajów przodujących w reformach społecznych w świecie. Dzisiejsze wydarzenie powinno nam uzmysławiać wagę świadomości narodowej i potęgę korzystania z szeregu praw: socjalnych, politycznych, do uczestnictwa w kulturze, manifestowania opinii, do suwerenności i wolności.