Archive for October 2012

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013

budzet-I-czyt4.jpg

W przyjętym projekcie budżetu państwa na rok 2013 określono:

- dochody budżetu państwa w wysokości 299.3 mld zł
- wydatki budżetu państwa w wysokości 334.9 mld zł
- deficyt budżetu państwa w wysokości 35.5 mld zł

W wydzielonym budżecie środków europejskich dochody ustalono w wysokości 81.4 mld zł wydatki w wysokości 75.2 mld zł przy deficycie wynoszącym 6.1 mld zł.

Planowane przychody budżetu państwa ustalono w wysokości 267.3 mld zł a rozchody budżetu państwa w wysokości 237.9 mld zł.

Przyrost zadłużenia do końca 2013 r. nie może przekroczyć 80 mld zł.

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielone przez Skarb Państwa do kwoty 300 mld zł.

Ogólna rezerwa budżetowa – 0,95 mld zł.

Przy opracowywaniu projektu budżetu państwa przyjęto m.in. następujące założenia:

- wzrost PKB o 2,2 %,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,7 %,

- wzrost spożycia o 5,0 %,

- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,6%,

- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,2 %.

Zgodnie z projektem prognozowane dochody podatkowe wyniosą 266.9 mld zł. Na kwotę tę składają się dochody z następujących podatków:

- VAT: 126.4 mld zł;

- akcyza: 64.5 mld zł,

- podatek od gier: 1.25 mld zł,

- CIT: 29.6 mld zł,

- PIT: 42.9 mld,

- podatek tonażowy: 8 tys. zł.

- podatek od wydobycia niektórych kopalin: 2.2 mld zł.

Dochody niepodatkowe wyniosą 30.8 mld zł w tym:

- dochody z cła: 1.8 mld zł,

- dywidendy: 5.8 mld zł,

- wpłaty jednostek samorządu terytorialnego: 2.38 mld zł,

- opłaty, grzywny i inne dochody niepodatkowe: 20.1 mld zł,

- wpłaty z zysku NBP: 0,4 mld zł.

Wystąpienie posła Jana Łopaty w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo!

W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić opinię dotyczącą projektu budżetu państwa na rok 2013 zawartego w druku nr 755 oraz projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Tym tzw. pierwszym czytaniem rozpoczynamy dzisiaj debatę nad projektem ustawy budżetowej na 2013 r. Wbrew pozorom to zapewne nie będzie debata w kategoriach winien – ma, przychody – rozchody, to zapewne będzie, przed chwilą widzieliśmy próbkę, to jest debata o polityce w ogóle, o sposobach i metodach reakcji na otaczające nas zjawiska.

Gdy przypomnimy sobie debaty nad budżetem roku 2010, roku 2011, to pamiętamy, że nad taki ogólny sceptycyzm przebijała się jednak nutka nadziei, nutka informacji, że oto pracujemy nad budżetem postkryzysowym, ba, nawet padały takie określenia. Niestety było to nie do końca upoważnione stwierdzenie. Omawiany projekt budżetu na rok 2013, jak każdy inny budżet, może i na pewno będzie oceniony od strony formalnej, od strony realności układu dochodów i wydatków, na pewno wiele uwagi skupi wielkość deficytu, ale moim zdaniem budżet powinien być oceniany jako odbicie stanu i kondycji gospodarki, gospodarki światowej, w tym europejskiej, a w szczególności gospodarki Polski oraz stanu finansów publicznych. Tak patrząc na przedkładany projekt, można stwierdzić, że stoimy przed bardzo trudnym zadaniem. Oceny analityków, ekonomistów co do stanu gospodarki światowej i co do jej perspektywy nad wyraz są niejednoznaczne. Codziennie dostajemy duże porcje informacji ekonomicznych, informacji gospodarczych, niejednokrotnie sprzecznych ze sobą. Jeżeli uwzględnimy element sosu politycznego – tak to nazwałem, odwoływałem się przed chwilą do tego – w którym te informacje są zanurzone, to można odnieść wrażenie, a na pewno takie wrażenie może odnieść, tu przepraszam, statystyczny obywatel, że na pewno zbliżamy się do jakiegoś kataklizmu, totalnej klęski. To naprawdę ważny element, który w takiej dyskusji jak omawianie budżetu należy uwzględniać.

Czytaj dalej »Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013

Poseł Jan Łopata na IV wojewódzkim Zjeździe PSL w Lublinie

DSC_0448.jpg

Zobacz galerię zdjęć

W niedzielę 14 października w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego odbył się IV Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL Województwa Lubelskiego, w którym udział wzięło 372 delegatów z całego województwa. Wśród licznie przybyłych gości obecni byli m.in. Wicepremier - Prezes PSL Waldemar Pawlak, Przewodniczący Rady Naczelnej PSL - Europoseł Jarosław Kalinowski, Alina Wojtas, Sekretarz Stanu w KPRM - Wiceprezes PSL Ewa Kierzkowska, Poseł na Sejm RP – Janusz Piechociński, Poseł na Sejm RP – Stanisław Żmijan, Senator Józef Zając, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego – Tomasz Zając, Przewodniczący Rady Miasta Lublin – Piotr Kowalczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin – Zbigniew Targoński, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego – prof. Marian Wesołowski, Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – dr inż. Henryk Bichta.

Delegaci w głosowaniu tajnym na funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie ponownie wybrali Kol. Krzysztofa Hetmana. W wyborach uzyskał on 325 głosów i zdecydowanie wyprzedził Witolda Perkę – reprezentującego organizację PSL w Łukowie.

Tuż po oficjalnym otwarciu zjazdu, zasłużonym dla ruchu ludowego Prezes Waldemar Pawlak wręczył medale im. Wincentego Witosa oraz odznaczenia „ Złota Koniczynka”. Osobom wstępującym do PSL wręczone zostały legitymacje członkowskie. Ku miłemu zaskoczeniu delegatów, legitymacje członkowskie PSL otrzymali z rąk Prezesa Waldemara Pawlaka Koledzy: Piotr Kowalczyk - Przewodniczący Rady Miasta Lublin i Zbigniew Targoński - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, którym zawdzięczamy wyrażenie zgody przez Radę Miasta Lublin, na nadanie imienia Edwarda Wojtasa – jednej z nowo powstających ulic w Lublinie.

W trakcie obrad plenarnych zjazdu delegaci udzielili skwitowania ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu PSL, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Wojewódzkiemu Sądowi Koleżeńskiemu. Wybrane zostały władze i organy statutowe wojewódzkiej organizacji PSL. Zjazd dokonał także wyboru delegatów na XI Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie, 6 członków Rady Naczelnej PSL oraz po jednym członku Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Warto stawiać na młodzież (VIDEO)

Na stronie internetowej ITVL pojawił się nowy odcinek videobloga posła Jana Łopaty. Zapraszamy do oglądania!