Poseł Jan Łopata na IV wojewódzkim Zjeździe PSL w Lublinie

DSC_0448.jpg

Zobacz galerię zdjęć

W niedzielę 14 października w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego odbył się IV Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL Województwa Lubelskiego, w którym udział wzięło 372 delegatów z całego województwa. Wśród licznie przybyłych gości obecni byli m.in. Wicepremier - Prezes PSL Waldemar Pawlak, Przewodniczący Rady Naczelnej PSL - Europoseł Jarosław Kalinowski, Alina Wojtas, Sekretarz Stanu w KPRM - Wiceprezes PSL Ewa Kierzkowska, Poseł na Sejm RP – Janusz Piechociński, Poseł na Sejm RP – Stanisław Żmijan, Senator Józef Zając, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego – Tomasz Zając, Przewodniczący Rady Miasta Lublin – Piotr Kowalczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin – Zbigniew Targoński, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego – prof. Marian Wesołowski, Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – dr inż. Henryk Bichta.

Delegaci w głosowaniu tajnym na funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie ponownie wybrali Kol. Krzysztofa Hetmana. W wyborach uzyskał on 325 głosów i zdecydowanie wyprzedził Witolda Perkę – reprezentującego organizację PSL w Łukowie.

Tuż po oficjalnym otwarciu zjazdu, zasłużonym dla ruchu ludowego Prezes Waldemar Pawlak wręczył medale im. Wincentego Witosa oraz odznaczenia „ Złota Koniczynka”. Osobom wstępującym do PSL wręczone zostały legitymacje członkowskie. Ku miłemu zaskoczeniu delegatów, legitymacje członkowskie PSL otrzymali z rąk Prezesa Waldemara Pawlaka Koledzy: Piotr Kowalczyk - Przewodniczący Rady Miasta Lublin i Zbigniew Targoński - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, którym zawdzięczamy wyrażenie zgody przez Radę Miasta Lublin, na nadanie imienia Edwarda Wojtasa – jednej z nowo powstających ulic w Lublinie.

W trakcie obrad plenarnych zjazdu delegaci udzielili skwitowania ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu PSL, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Wojewódzkiemu Sądowi Koleżeńskiemu. Wybrane zostały władze i organy statutowe wojewódzkiej organizacji PSL. Zjazd dokonał także wyboru delegatów na XI Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie, 6 członków Rady Naczelnej PSL oraz po jednym członku Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.