Archive for Oświadczenia

Sejm nie chce uczcić ofiar Wielkiego Strajku Chłopskiego

Marszałek Sejmu nie zgodził się na wprowadzenie do porządku obrad Sejmu uchwały PSL w sprawie uczczenia ofiar Wielkiego Strajku Chłopskiego 1937 roku. Nie zgodzono się na uczczenie ofiar strajków przeciwko biedzie, bezprawiu i życiu w poniżeniu. Poniżej przedstawiamy oświadczenie sejmowe Jana Łopaty:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego przygotował w krótkim odstępie czasu dwie uchwały sejmowe mające na celu przywrócenie pamięci historycznej o ofiarach strajków chłopskich i ich uczczenie. Obie zostały przez partię rządzącą, przez marszałków Sejmu potraktowane podobnie, to znaczy nie zostały przyjęte i nie były prezentowane posłom.

Czytaj dalej »Sejm nie chce uczcić ofiar Wielkiego Strajku Chłopskiego

Oświadczenie Jana Łopaty dotyczące sympozjum “Bataliony Chłopskie w Lubelskiem - Powstanie Zamojskie”

Poseł Jan Łopata wygłosił w Sejmie oświadczenie dotyczące sympozjum “Bataliony Chłopskie w Lubelskiem - Powstanie Zamojskie”, o którym pisaliśmy wcześniej. Oto treść jego przemówienia:

Czytaj dalej »Oświadczenie Jana Łopaty dotyczące sympozjum “Bataliony Chłopskie w Lubelskiem - Powstanie Zamojskie”