Notice: Use of undefined constant WP_CONTENT_URL - assumed 'WP_CONTENT_URL' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-content/plugins/flv-player/flvplayer.php on line 18

Notice: Undefined variable: slimboxscript in /home/ivent/public_html/lopata/wp-content/plugins/slimbox-plugin/slimbox.php on line 14

Archive for Interpelacje


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596
10 rocznica powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Poseł Jan Łopata uczestniczył w 10 rocznicy powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach. Święto miało charakter kontynuacji Jubileuszu Powiatu Lubelskiego- również w sensie dosłownym, bowiem miało miejsce we wzmiankowanej wyżej Maciejowej Chacie.

Spotkanie zgromadziło znamienitych gości. Obecnych było trzech Posłów na Sejm RP; zmiankowanego już Jana Łopatę oraz Edwarda Wojtasa i Stanisława Żmijana – jedynego drogowca (z wykształcenia i praktyki zawodowej) w Sejmie RP obecnej kadencji. Na spotkaniu byli także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, a także szefostwo Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad z Oddziału w Lublinie, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Zarządów Dróg Powiatowych z Powiatów sąsiadujących z Powiatem Lubelskim oraz wielu innych znamienitych gości.

Czytaj dalej »10 rocznica powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596
Interpelacja Jana Łopaty w sprawie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Poseł na Sejm RP
Jan Łopata
Klub Parlamentarny PSL

Pan
Grzegorz Schetyna
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Interpelacja

Szanowny Panie Ministrze

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 to jedna z najlepszych inicjatyw Rządu RP. Potrzeby inwestycyjne w zakresie remontu dróg gminnych i powiatowych w sposób znaczący przekraczają możliwości finansowe tych szczebli samorządu. Również środki unijne tylko w niewielkim stopniu wpływają na polepszenie sytuacji. Dlatego też z satysfakcją przyjąłem wiadomość o tym, że nasz Rząd, Rząd koalicyjny utworzony przez PO i PSL, podjął ten trudny temat i uruchomił dodatkowe pieniądze dla samorządów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg. Politycy i samorządowcy już od dawna postulowali wprowadzenie podobnego rozwiązania. W tym miejscu przypomnę tylko propozycję Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli, którą w formie stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego przedstawił odpowiednim ministrom i posłom na początku bieżącego roku. Również moje interpelacje i wystąpienia zmierzały w kierunku wprowadzenia w życie podobnego programu (przypomnę tu moje wystąpienie 24 czerwca 2008 roku na posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PSL z udziałem Premiera Donalda Tuska).
Dobre efekty tego programu już są widoczne w postaci przyznanych dotacji na remont konkretnych dróg. Moim zdaniem jednak program ma pewne mankamenty. Najpoważniejszy z nich to zbyt mała ilość pieniędzy przeznaczona na realizację, czego najlepszym dowodem jest ilość wniosków złożonych przez gminy i powiaty na wielokrotnie wyższą kwotę od tej zabezpieczonej na realizację Narodowego Programu w tym roku (pomimo, że wprowadzono ograniczenie ilości składanych projektów – gmina miała prawo złożyć 1 projekt, powiat 2 projekty). Moim zdaniem dobrze byłoby zwiększyć tą kwotę do 1,5 mld , a nawet do 2 mld zł w następnych latach. Kolejny problem to podział pieniędzy na województwa – każde województwo dostało równą ilość środków. Wydaje mi się to niesprawiedliwe z dwóch powodów. Po pierwsze województwa mają różne powierzchnie, a przede wszystkim różną sieć dróg gminnych i powiatowych – w skrajnych przypadkach może być to różnica nawet w proporcjach 1:5. Również poszczególne samorządy mają różne sieci dróg, na przykład Powiat Lubelski ma 800 km dróg powiatowych (w tym 200 km dróg gruntowych), gdy tymczasem niektóre powiaty dysponują siecią dróg o długości 100 km. Jeszcze inny problem, który najtrudniej byłoby uwzględnić, to stan dróg przejętych przez samorządy gminne 18 lat temu, a powiatowe 10 lat temu. Gołym okiem widać, że największe zaniedbania w tym względzie są w województwach na wschodzie kraju.
Dowodem na potwierdzenie moich słów jest też częściowa analiza wyników konkursu przeprowadzonego w tym roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W Województwie Lubelskim na 213 gmin wnioski złożyło 152 gminy, a środków wystarczyło na 26 dróg, natomiast 24 powiaty złożyły 42 wnioski, a dofinansowanie uzyskało 17 dróg powiatowych. Czyli na 194 wnioski 43 uzyskało dofinansowanie. Dla porównania na przykład w Województwie Opolskim z gmin i powiatów łącznie wpłynęło 78 wniosków z czego 72 zostały rozpatrzone pozytywnie. Pełna analiza wyników konkursu zobrazowałaby skalę zjawiska w sposób całościowy.
W związku z wyżej przedstawionymi problemami chce zadać Panu Premierowi następujące pytania:
1.Czy w dwóch kolejnych latach obowiązywania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych widzi Pan możliwość zwiększenia środków na jego realizację?
2.Czy istnieje możliwość korekty podziału środków z uwzględnieniem długości sieci dróg gminnych i powiatowych w poszczególnych województwach?
3.Idąc dalej tym tokiem rozumowania zasadne byłoby również uwzględnienie długości sieci dróg w poszczególnych samorządach, na przykład możliwość składania jednego wniosku na każde 200 km dróg w danej jednostce samorządu.

Z poważaniem

Jan Łopata

[Zobacz odpowiedź ministra na interpelację]


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596
Poseł Jan łopata wspiera rodzinę chorego Tomka


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Lublin, dnia 10.03.2008r.

Poseł na Sejm RP
Jan Łopata
Klub Poselski PSL

Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

Interpelacja

Szanowna Pani Minister!

Zwracam się do Pani Minister z prośbą o refundację leku ratującego życie dziecku choremu na mukopolisacharydozę typu II.

9-letni Tomek Żukiewicz z Biskupic (gm. Trawniki) jest jedynym na Lubelszczyźnie dzieckiem chorym na rzadką chorobę genetyczną – mukopolisacharydozę typu II. Choroba atakuje ścięgna, uwstecznia fizycznie i umysłowo. Tomek miał już cztery operacje (na uszy, migdały, na przepuklinę). Po każdej operacji czuje się gorzej, bo każda narkoza upośledza dziecko. Cierpi też na niedomykalność zastawki, ale w jego przypadku nie ma mowy o tak poważnej operacji.

Chłopiec cofnął się do poziomu 1,5 rocznego dziecka. Przestał mówić, coraz bardziej zamyka się w swoim świecie.

Zrozpaczeni rodzice żyli nadzieją, że zostanie wynaleziony lek na tę chorobę. I rzeczywiście, na początku tego roku taki preparat zarejestrowano w Unii. Leczone nim dziecko rozwija się prawidłowo. Nie naprawia wprawdzie uszkodzeń do jakich doszło wcześniej, ale dziecko żyje.

Niestety, wydane we wrześniu oświadczenie Pani Minister, że lek na typ II nie będzie refundowany, spotęgowało rozpacz rodziców chłopca. Wraz z rodzicami należącymi do Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne napisali list otwarty do premiera, do ministra zdrowia i prezesa NFZ z prośbą o ratunek dla dzieci. Na razie nie dostali odpowiedzi.

Na mukopolisacharydozę typu II choruje w Polsce 40 dzieci, a nowy lek jest bardzo drogi (roczne leczenie jednego dziecka kosztuje około 1,5 mln zł). Bez pomocy państwa rodzice sami nie są w stanie zakupić tego leku.

Wobec przedstawionego problemu zwracam się do Pani Minister z pytaniami:

1.Czy możliwa jest refundacja leku ratującego życie chorego na mukopolisacharydozę typu II 9-letniego Tomka Żukiewicza z Biskupic?
2.Czy możliwe jest przyjęcie systemowego rozwiązania dla 40 chorych na tę chorobę dzieci w Polsce?

Z poważaniem, Jan Łopata


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596
Interpelacja


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Interpelacja do Pani Grażyny Gęsickiej, Minister Rozwoju Regionalnego.
Czytaj dalej »Interpelacja


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596
Interpelacja


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Interpelacja do Pana Radosława Sikorskiego, Ministra Obrony Narodowej.
Czytaj dalej »Interpelacja


Notice: Undefined variable: max_page in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/template-functions-links.php on line 521
« Poprzednie wpisy

Notice: Undefined variable: max_page in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/template-functions-links.php on line 521