Archive for October 2008

Inauguracja roku akademickigo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

KUL-zaproszenie.jpgJak co roku, jesienią, Poseł Jan Łopata uczestniczył w wielu uroczystych inauguracjach roku akademickiego organizowanych przez liczne uczelnie wyższe w Lublinie. Wszak Lublin to miasto akademickie, w którym wiedzę zdobywa ponad 100 tysięcy studentów. W tym roku najbardziej uroczyście rozpoczęcie roku świętowano w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z racji 90-lecia powołania do życia tej uczelni. Już msza święta miała bardzo uroczysty charakter – celebrowało ją 14 biskupów pod przewodnictwem Arcybiskupa Lubelskiego Józefa Życińskiego. Słowo Boże wygłosił Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz. W uroczystościach brali udział również Prymas Polski Bolesław Pylak oraz Nuncjusz Apostolski Józef Kowalczyk. Wykład inauguracyjny wygłosił Prezydent RP Lech Kaczyński. Był to zaiste zaskakujący wykład. Pomijając dość zawiłe wywody jego konkluzja sprowadzała się do stwierdzenia, że w polskim systemie władzy te organy, które zgodnie z prawem są władne do interpretowania prawa obowiązującego w Polsce są poza jakąkolwiek kontrolą. Zabrzmiał to dość niepokojąco w kontekście znanego już faktu złożenia przez Rząd RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o interpretację Konstytucji RP w zakresie określania kompetencji Prezydenta i Rządu odnośnie polityki zagranicznej.

Powiatowy Dzień Edukacji

P1150739.jpg

[zobacz galerię zdjęć…]

Wyrazem szacunku dla zawodu nauczyciela oraz zrozumienia polskiego systemu oświaty przez Posła Jana Łopatę jest cały szereg jego inicjatyw poselskich w tym przedmiocie. Jest nim również coroczne uczestnictwo w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku uczestniczył w obchodach Powiatowego Dnia Edukacji, święcie pracowników oświaty Powiatu Lubelskiego, które zostało zorganizowane w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli. Jako pierwszy Starosta Lubelski, Jan Łopata czuje szczególną więź z tą placówka. Szkoła ta – od początku powołania powiatu – jest jego barwną wizytówką. Warto przypomnieć, że jest to jedyna w Europie (i chyba na świecie) szkoła pszczelarska.

Czytaj dalej »Powiatowy Dzień Edukacji

Konsekracja kościoła Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Garbowie-Cukrowni

dedykacja-701.jpg

[zobacz galerię zdjęć…]

Poseł Jan Łopata uczestniczył w doniosłej uroczystości konsekracji kościoła Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Garbowie-Cukrowni. Ceremonia ta zbiegła się z odpustem oraz jubileuszem 15-lecia parafii i srebrnym jubileuszem święceń kapłańskich proboszcza tejże parafii ks. kan. Mariana Szuby.

Czytaj dalej »Konsekracja kościoła Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Garbowie-Cukrowni