Notice: Use of undefined constant WP_CONTENT_URL - assumed 'WP_CONTENT_URL' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-content/plugins/flv-player/flvplayer.php on line 18

Notice: Undefined variable: slimboxscript in /home/ivent/public_html/lopata/wp-content/plugins/slimbox-plugin/slimbox.php on line 14

Archive for June 2007


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596
Informacja rządu na temat sytuacji w służbie zdrowia, protestów pracowniczych - lekarzy i pielęgniarek, oraz możliwości rozwiązania narastającego konfliktu.


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Minister Zdrowia przedstawił w sejmie informację rządu na temat sytuacji w służbie zdrowia, protestów pracowniczych - lekarzy i pielęgniarek, oraz możliwości rozwiązania narastającego konfliktu. W dyskusji wziął udział Jan Łopata, poniżej treść jego wypowiedzi:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Wiele miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił pan potrzebnym zmianom ustawowym, zmianom systemowym, i słusznie: ustawa o koszyku świadczeń gwarantowanych, ustawa o ZOZ, ustawa o sieci szpitali. W kontekście tych dwóch ostatnich wymienionych przeze mnie ustaw chcę zapytać pana ministra o sposób finansowania poszczególnych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, w poszczególnych województwach, żeby być bardziej precyzyjnym. Nowelizacja przepisów ustawy o ZOZ, jak pan wspomniał, ma bowiem doprowadzić do upadłości szpitali, odpowiedzialności organów założycielskich, odpowiedzialności dyrektorów, i myślę, że słusznie. Ustawa o sieci szpitali zakłada dwa podstawowe kryteria oceny: sytuację finansową jednostki i jakość świadczenia usług, co przecież jest też integralnie związane z sytuacją finansową. I właśnie pytanie o sposób finansowania oddziałów w poszczególnych województwach. Panie ministrze, w jednostkach woj. lubelskiego, skąd pochodzę, narasta niepokój o algorytm. Proszę jednoznacznie rozwiać wątpliwości czy obawy o zmniejszone finansowanie oddziału lubelskiego.

Kolejne pytanie. Dzisiaj organami założycielskimi szpitali są i powiaty, i województwa samorządowe, są szpitale kliniczne i resortowe. Panie ministrze, czy ten sposób zarządzania według pana nie powinien ulec zmianie? Czy na ten temat prowadzona jest dyskusja? Jeśli tak, to proszę o przedstawienie jednoznacznej, docelowej wizji zarządzania systemem szpitali. Dziękuję bardzo. (Oklaski)


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Poseł Jan Łopata przedstawił stanowisko Klubu Parlamentarnego PSL wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej. Oto treść wypowiedzi:

Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596
Wielkie zwycięstwo


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

W trakcie obrad X Sesji Rady Gminy Konopnica Wójt Mirosław Żydek złożył ślubowanie. Gościem sesji był Poseł Jan Łopata, od urodzenia mieszkaniec Gminy Konopnica.

Powtórny wybór i powtórne ślubowanie Mirosława Żydka poprzedziły wydarzenia związane z protestem wyborczym i kampanią wyborczą o niespotykanej skali oszczerstw i pomówień do osoby Wójta. Jednak sukces jest niekwestionowany i zasłużony. Gratulacje.

“Ludowcy nie do pobicia” - artykuł Kuriera Lubelskiego o powtórzonych wyborach.

27 czerwca 2007 roku Poseł Jan Łopata w wypowiedzi sejmowej poruszył kwestię zaangażowania Przewodniczącej KRRiT po stronie jednego z kandydatów. Oto treść jego wypowiedzi:

Czytaj dalej »Wielkie zwycięstwo


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596
“Każdy z nas może mnożyć dobro naokoło siebie”


Notice: Use of undefined constant WP_IMPORTING - assumed 'WP_IMPORTING' in /home/ivent/public_html/lopata/wp-includes/functions.php on line 596

szkola.jpgPod takim zawołaniem w Krzemieniu gm. Dzwola odbyła się podniosła uroczystość wręczenia sztandaru i nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Zespołowi Szkół.

W uroczystości uczestniczył Poseł na Sejm Jan Łopata.