Archive for August 2005

Święto Plonów Powiatu Lubelskiego, Radawiec.


60-ta rocznicy śmierci Ireny Kosmowskiej

Wojewódzkie uroczystości w Krasieninie, dla uczczenia 60-tej rocznicy śmierci wybitnej działaczki ruchu ludowego - Ireny Kosmowskiej.