Archive for January 2011

Brak nagród GUS za Spis Rolny 2010

logo_ok_150.jpg W związku z niewywiązaniem się Głównego Urzędu Statystycznego z obowiązku wypłaty nagród za przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2010 dla Gminnych Biur Spisowych Poseł Jan Łopata na 83 posiedzeniu Sejmu RP podjął temat i zadał pytanie Prezesowi GUS. Udzielona odpowiedź jest jednak niesatysfakcjonująca i niekonkretna. Poseł Jan Łopata zapowiedział złożenie interpelacji w tej sprawie.

Poniżej zamieszczamy treść pytania i odpowiedzi:

Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Dziękuję bardzo, pani minister.

Panowie posłowie Jan Łopata i Andrzej Pałys, Polskie Stronnictwo Ludowe, zadadzą pytanie do prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania Głównego Urzędu Statystycznego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego w kontekście niewywiązania się GUS z obowiązku przekazania zaplanowanych środków na wynagrodzenia dla członków gminnych biur spisowych za pracę wykonaną w ramach powszechnego spisu rolnego.

Z upoważnienia prezesa Rady Ministrów odpowiedzi udzieli prezes Głównego Urzędu Statystycznego pan minister Józef Oleński.

Pan poseł Łopata, rozumiem, jako pierwszy.

Proszę bardzo, panie pośle.

Poseł Jan Łopata:

Bardzo dziękuję, panie marszałku.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011 r. będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg oczywistych zobowiązań. Jest to niewątpliwie duże i ważne przedsięwzięcie. Główny Urząd Statystyczny od pewnego czasu intensywnie przygotowuje się do jego przeprowadzenia, uruchomiono stronę internetową, są prowadzone szkolenia, spis jest promowany w mediach, na gadżetach. Jednak w końcowym efekcie tę pracę muszą wykonać ludzie. W większości ci sami ludzie, którzy bardzo profesjonalnie, jak to ocenia GUS, przeprowadzili też powszechny spis rolny.

Otóż gminni komisarze spisowi oraz członkowie gminnych biur spisowych wykazali się profesjonalną postawą, uczestnicząc w pracach na rzecz spisu rolnego, za co należy im się wynagrodzenie określone w przepisach rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2009 r. W harmonogramie finansowym powszechnego spisu rolnego 2010 zaplanowano środki dla gminnych biur spisowych, które powinny zostać przekazane przez Główny Urząd Statystyczny na konta odpowiednich urzędów miast i gmin. Wypłata tych wynagrodzeń nie jest możliwa, ponieważ Główny Urząd Statystyczny nie przekazał potrzebnych środków. Przynajmniej taką dostałem informację od wielu gmin województwa, konkretnie woj. lubelskiego. Z tego, co wiem, w całym kraju jest ten sam problem.

W związku z powyższym zwracam się do pana ministra z pytaniem, dlaczego Główny Urząd Statystyczny nie wywiązał się z obowiązku przekazania zaplanowanych środków na wynagrodzenia dla członków gminnych biur spisowych za pracę wykonaną w ramach powszechnego spisu rolnego i jak w tym kontekście przedstawiają się przygotowania GUS do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego, o czym wcześniej mówiłem. Czynnik ludzki jest tutaj decydujący, panie ministrze. Dziękuję.

Czytaj dalej »Brak nagród GUS za Spis Rolny 2010

Dzień Seniora w Motyczu

dseniora.jpg

Jak tradycyjnie od lat w dniu 16 stycznia w Szkole Podstawowej w Motyczu odbył się Dzień Seniora. Tegoroczne święto zostało zdominowane uroczystym jubileuszem Pana Czesława Maja oraz promocją jego ostatniej książki „Ścieżką przez Motycz”.

Zobacz zdjęcia

O OFE w Tyglu

tygiel.jpg

Gośćmi Tygla Politycznego w TVP Lublin byli posłowie: Jan Łopata (PSL) - wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów, Włodzimierz Karpiński (PO), Jarosław Stawiarski (PiS). Rozmowa dotyczyła Otwartych Funduszy Emrytalnych. Program można obejrzeć pod adresem:

http://www.tvp.pl/lublin/publicystyka/tygiel-polityczny/wideo/10-stycznia-2011/3783354