Archive for August 2012

Poseł Jan Łopata wziął udział w uroczystościach Dożynkowych Gminy Kamionka i Jastków

100_4715.JPG

Zobacz galerię zdjęć

Staropolski obrzęd dożynek stanowi ważny składnik naszej kultury i tożsamości. Wyrażamy w nim wdzięczność Bogu za nieustanny cud, jakim jest wzrastanie ziarna wrzuconego w ziemię i przynoszącego obfity plon, a także za błogosławieństwo dla ludzkiej pracy. Dożynkowy bochen chleba jest symbolem dóbr i wartości, które są podstawowe w życiu człowieka, rodziny i społeczeństwa.

Święto Plonów przypomina nam wszystkim, jak wiele zawdzięczamy rolnikom i ich ciężkiemu wysiłkowi. Jest to również sposobność, by w sposób szczególny przywołać ogromny wkład wsi w polskie dzieje i rozwój naszego narodu.

Rolnik to sługa rozdający płody ziemi, to czuły ojciec troszczący się, by niczego jego ukochanej ziemi nie zabrakło. Rolnik to siewca ziarna na grunt, który wcześniej pieczołowicie przygotowuje; to pośrednik między Chrystusem ukrytym w bochnie chleba a ludzkim sercem. Tylko rolnikowi wolno dotykać delikatnych strun pięknej przyrody i wygrywać na nich cudne melodie. Tylko przed rolnikiem otwiera się dusza natury, jak otwiera się kielich kwiatu ku życiodajnemu słońcu. Spokój, cierpliwość, pokora, miłość, upór, wytrwałość – to tylko niektóre cechy, jakimi winien odznaczać się rolnik przez całe swoje życie. Ojciec Święty Jan Paweł II tak pisał: „człowiek jest obrazem Boga między innymi dzięki nakazowi otrzymanemu od swojego Stwórcy, by czynił sobie ziemię poddaną, by panował nad nią. W wypełnianiu tego polecenia człowiek, każda istota ludzka, odzwierciedla działanie samego Stwórcy wszechświata”. Jakże pięknie słowa te odnoszą się do Waszej pracy.

Tradycyjne dożynki są hołdem i wyrazem szacunku dla tych, którzy pracując żywią społeczeństwo. To najpiękniejsze święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż. Ta prastara uroczystość głęboko zakorzeniona jest w polskiej kulturze i w kulturze polskiej wsi. Święto plonów to kontynuacja i ślad dawnych obrzędów mających zapewnić urodzaj w przyszłym roku. Zmieniała się polska wieś, przez lata i wieki, ale to, co w tym święcie było najważniejsze – pozostało i nadal jest istotą dożynek: dziękczynienie za plony, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i szacunek dla chleba.