Archive for January 2006

Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Jana Łopaty w Wysokiem (Powiat Lubelski) doszło do spotkania reprezentantek Kół Gospodyń Wiejskich z gmin Garbów i Wysokie. Spotkanie miało charakter noworoczny. Były prezentowane kolędy i pastorałki regionalne. Miejscowe Koło przedstawiło pięknie przygotowaną inscenizację jasełek. Punktem kulminacyjnym było wzajemne łamanie się tradycyjnym opłatkiem. W trakcie spotkania padło zaproszenie z rewizytą w Garbowie na organizowane tam od lat spotkania Kół Gospodyń Wiejskich z okazji Dnia Kobiet. Takie spotkania integracyjne są bardzo cenne ze względu na to, że gminy obecnego Powiatu Lubelskiego przed reformą samorządową należały do czterech różnych Rejonów, a dwie z nich - Wysokie i Zakrzew - nawet do innego województwa. Dotychczas okazją do wzajemnego poznania się kobiet z KGW były tylko Konkursy Wieńców na Dożynkach Powiatowych. To bardzo piękna tradycja, ale przecież wicie wieńców to nie jedyny przejaw działalności KGW. Można dodać, że tradycje organizowania bodaj największych Dożynek Powiatowych w województwie, na lotnisku w Radawcu, są kontynuowane przez następcę Jana Łopaty, Starostę Pawła Pikulę.

Dalej walczą o obwodnicę

Artykuł “Kuriera Lubelskiego” z dnia 26 stycznia 2006 r.

Nasi parlamentarzyści nie składają broni w sprawie budowy obwodnicy Lublina. Chodzi o 150 mln zł potrzebnych na rozpoczęcie inwestycji. W tej sprawie lubelscy posłowie zgłoszą poprawkę w Senacie, który w przyszłym tygodniu zajmie się budżetem państwa na ten rok.
Czytaj dalej »Dalej walczą o obwodnicę

Wypowiedź

Wypowiedź Jana Łopaty w Sejmie, dotycząca informacji w sprawie stanu lądowej infrastruktury transportu i pierwszego czytania komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie funkcjonowania transportu lądowego w Polsce.
Czytaj dalej »Wypowiedź

Odpowiedź na interpelację

Po interwencjach i interpelacjach m. in. Posłów Jana Łopaty i Zbigniewa Włodkowskiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego postanowiło uprościć zasady przekazywania stypendiów z programów unijnych uczniom. Już w tym roku szkolnym stypendia będą przekazywane w oparciu o zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych, bez konieczności poświadczania poniesionych wydatków fakturami, paragonami, biletami.
Czytaj dalej »Odpowiedź na interpelację

Lotnisko na “tak”…

Artykuł “Kuriera Lubelskiego” z dnia 25.01.2006 r. opisujący głosowanie z dnia 24 stycznia, nad umieszczeniem w budżecie środków na budowę lotniska w Świdniku.

Lotnisko na “tak”…

Bliżej lotniska w Świdniku. Wczoraj posłowie zgodzili się, by w tym roku z publicznej kasy przeznaczyć na tę inwestycję 14 mln zł.
Czytaj dalej »Lotnisko na “tak”…

« Poprzednie wpisy