Archive for January 8, 2006

Opłatki ludowe

Poseł na Sejm RP Jan Łopata w dniach 7-8 stycznia 2006 roku uczestniczył w “opłatkach ludowych” w gminach Piaski, Trzydnik i Gościeradów. Łamanie opłatkiem i noworoczne życzenia poprzedziła dyskusja o bieżącej sytuacji organizacji w gminie, województwie oraz w kraju. W ramach informacji z działalności Klubu Parlamentarnego PSL Poseł Jan Łopata mówił o pracach nad budżetem państwa oraz o przyjętej ustawie o pomocy społecznej (tzw. “becikowej”), w której Klubowi PSL udało się wprowadzenie zmiany obniżającej wysokość dochodów z 1ha do poziomu 135zł - a używaną do obliczeń zasiłków rodzinnych. Dzięki tej poprawce zdecydowanie wzrosła dostępność do wszelkiego rodzaju zasiłków rodzinnych dla rolników, w tym również do stypendiów dla dzieci rolników. To bardzo duży sukces Posłów PSL.