Archive for January 21, 2006

Rozdanie dyplomów absolwentom AR

Poseł Jan Łopata uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie. Warto wspomnieć, że Jan Łopata jest również absolwentem tej uczelni. W uroczystości uczestniczył Dziekan tegoż wydziału prof. dr hab. Wiesław Piekarski oraz Rektor Akademii Rolniczej prof. dr hab. Zdzisław Targoński. Uroczystości rozdania dyplomów i nagród najlepszym studentom uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Akademii Rolniczej.