Archive for July 2009

Co nam ta Unia daje

sejm-27t.jpg Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2008 r. - wystąpienie posła Jana Łopaty w imieniu Klubu Poselskiego PSL:

Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zabrać głos w sprawie wykonania budżetu państwa w roku 2008. Rzeczywiście wyjątkowa to sytuacja, że na tym samym posiedzeniu Sejmu omawiamy, przyjmujemy sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły i jednocześnie, a przecież miało to miejsce wczoraj, debatujemy nad nowelą budżetu roku bieżącego. Zwracam uwagę na tę zbieżność, by jeszcze raz podkreślić, uzmysłowić nam wszystkim, jak jesteśmy uzależnieni od procesów zachodzących w gospodarkach światowych, jakie mają one na nas wpływ, niestety, tym razem negatywny.
Czytaj dalej »Co nam ta Unia daje

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich będzie kontynuowany

6 kadencja, 46 posiedzenie, 3 dzień (16-07-2009)
24 punkt porządku dziennego:
Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jan Łopata:
    Dziękuję bardzo.
    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Z przekąsem, a może i z satysfakcją można powiedzieć, że cel tego programu, jakim była integracja społeczna, już został osiągnięty. W tak krótkim czasie tyle gmin jednocześnie zmobilizowało się, żeby interweniować, jest to rzeczywiście jakaś wartość dodana tego programu. Chciałbym jednak powiedzieć o konkretnej sprawie. Otóż we wtorek, w czasie dyskusji o zmianach budżetowych, kompetentna pani minister Suchocka a propos tego programu powiedziała, cytuję: Muszę powiedzieć, że pierwszy raz spotykam się z sytuacją, w której samorządy podpisują umowy, nie mając środków w budżecie. Wydaje się, że jest tu coś nie tak. Jeśli chodzi o tę umowę, zapis umowy, o którym dzisiaj mówimy, z 7 kwietnia 2006 r., transfer środków odbywa się na podstawie uzgodnionych z Bankiem Światowym raportów finansowych. Według aneksu B w załączniku nr 1 do umowy kredytowej środki przekazywane są na realizację płatności w ramach już zaciągniętych zobowiązań, umów. W związku z powyższym gminy nie mogły inaczej postąpić.
    Natomiast mam jedno pytanie. Prawdą jest, że złożyłem poprawkę z panem posłem Neumannem i kolegami siedzącymi tu i zadającymi pytania dotyczące zwiększenia tych środków do 31 mln. Czy dzisiaj, choć rzeczywiście uzgodniliśmy z panią minister i rządem wysokość zapisaną w tej poprawce, wiadomo już, jaka będzie postawa rządu w tej sprawie? Dziękuję.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak:
   Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W żadnym czasie ani w żadnym momencie rząd nie miał zamiaru zlikwidować rezerwy na realizację tego programu. Jak powiedziałam wcześniej, program miał prawie półtoraroczne opóźnienie, które spowodowane było późnym podpisywaniem umów. Ostatnie umowy na koordynację tego programu w komponencie: Integracja społeczna zostały zawarte dopiero na początku tego roku.
    Czytaj dalej »Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich będzie kontynuowany