Archive for September 2006

Pożegnanie z Bogdanką

bogdanka.jpg

Jan Łopata był gościem nadzwyczajnej sesji sejmiku wojewódzkiego w Łęcznej, poświęconej konsolidacji kopalni Bogdanka z elektrownią Kozienice i koncernem Enea. Poniżej przedstawiamy artykuł z Kuriera Lubelskiego poświęcony temu wydarzeniu.

Galeria zdjęć z sesji…


POLSKA SOLIDARNA WEDŁUG PIS
KONSOLIDACJA, NA KTÓREJ TRACIMY

Wygląda na to, że na nic zdadzą się stanowiska samorządowców i protesty związkowców. Rząd podjął już decyzję dotyczącą przyszłorocznej konsolidacji kopalni Bogdanka z elektrownią Kozienice i koncernem Enea. – Sprawa jest przesądzona – nie miał wczoraj złudzeń Stanisław Stachowicz, prezes kopalni. – Rzeczywiście decyzja już zapadła – przyznał Jerzy Chróścikowski, senator PiS.

Czytaj dalej »Pożegnanie z Bogdanką

Uroczystość w Krasieninie ku czci Ireny Kosmowskiej

W Krasieninie, Gmina Niemce, odbyła się uroczystość upamiętniająca znaną działaczkę Ruchu Ludowego, związaną z Lubelszczyzną – Irenę Kosmowską. Poseł na Sejm RP Jan Łopata był współorganizatorem tego święta jako Prezes ZP PSL w Lublinie, wspólnie z Posłem Henrykiem Smolarzem, który kieruje gminną organizacją PSL. Msza Święta za jej duszę odprawiona została w kościele parafialnym w Krasieninie.
Po Mszy delegacje gości złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem Ireny Kosmowskiej, który postawiono w parku okalającym pałac (w którym ongiś funkcjonowała założona przez nią Żeńska Szkoła Rolnicza w Krasieninie).
Dalsza część uroczystości odbyła się w miejscowym Zespole Szkół, który nosi imię Ireny Kosmowskiej. Część oficjalną zakończyło wręczenie legitymacji PSL dla nowoprzyjętych członków stronnictwa. W części artystycznej wystąpił m.in. zespół uczniowski i zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Dysa - „Dysowianki” oraz Zespół Śpiewaczy „Jarzębinki”.

irenakosmowska.jpg
Kosmowska Irena c. Wiktoryna i Ireny,
ur. 20 XII 1879 r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej, publicystka; ukończyła szkołę średnią (pensję) w Warszawie, szkołę gospodarczą w Kuźnicach (Zakopane), studiowała na Uniwersytecie Lwowskim. Działaczka zaraniarskiego ruchu ludowego i redaktorka „Zarania” (pisała pod pseudonimem Jasiek z Lipnicy). Współorganizatorka i sekretarz Towarzystwa Kółek Rolniczych im. S. Staszica. W 1913 r. założyła Żeńską Szkołę Rolniczą w Krasieninie. W latach 1919-1931 posłanka na Sejm RP. 14 września 1930 roku aresztowana i osadzona w więzieniu na Zamku Lubelskim za krytykę działań Józefa Piłsudskiego. Od 1931 r. członkini Rady Naczelnej, a następnie NKW SL, redaktorka „Zielonego Sztandaru”. W okresie okupacji organizowała zakwaterowanie i wyżywienie ludowców wysiedlonych z zachodnich ziem Polski. Pisała artykuły do prasy SL „Roch”. Aresztowana 18 VII 1942 r. przez gestapo, więziona na Pawiaku, a następnie w Moabicie w Berlinie. Ranna w czasie bombardowania, zmarła w szpitalu 21 VIII 1945 roku.

„Podstawą wszelkiego współdziałania jest przyjaźń między ludźmi”

Poseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył w II polsko – francuskim seminarium naukowym na temat „Kierunki przebudowy gospodarstw rolnych w świetle doświadczeń rolników francuskich”, które odbyło się w Trzydniku Dużym. Patronat nad tą sesją m.in. objął krakowski oddział PAN – Komisja Nauk Ekonomicznych, Sekcja Gospodarki Przestrzennej, Societe Academique Aube – Troyes oraz Wójt Gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień. Wśród gości seminarium głos w dyskusji zabierali szanowani naukowcy z Polski i Francji z dziedziny rolnictwa i pokrewnych. Ich badania i wnioski z rzeczywistością konfrontowali aktywnie uczestniczący rolnicy i członkowie grup producenckich z obu krajów reprezentowanych na konferencji. Byli też obecni reprezentanci stowarzyszeń regionalnych. Swą obecnością zaszczycił także szef misji ekonomicznej ambasady Republiki Francji w Polsce – Nicolas Perrin. Tematyka była dość różnorodna, o czym świadczą już same tytuły niektórych referatów: „Kierunki przebudowy gospodarstw rolnych w świetle doświadczeń rolników francuskich”, „Znaczenie kształtowania aspiracji edukacyjnych dla rozwoju regionalnego”, „Zarys strategii rozwoju rolnictwa Polski Południowo – Wschodniej”; „Praktyczne aspekty wykorzystania potencjału przemysłu cukrowniczego w Polsce do produkcji suszu paszowego”. Tego typu konferencje są nam bardzo potrzebne – w gruncie rzeczy mało jeszcze wiemy o kierunkach, w których podąża rolnictwo UE, jeszcze mniej o unijnych planach na przyszłość…

Oświadczenie Jana Łopaty dotyczące sympozjum “Bataliony Chłopskie w Lubelskiem - Powstanie Zamojskie”

Poseł Jan Łopata wygłosił w Sejmie oświadczenie dotyczące sympozjum “Bataliony Chłopskie w Lubelskiem - Powstanie Zamojskie”, o którym pisaliśmy wcześniej. Oto treść jego przemówienia:

Czytaj dalej »Oświadczenie Jana Łopaty dotyczące sympozjum “Bataliony Chłopskie w Lubelskiem - Powstanie Zamojskie”

50-lecie OSP w Radawczyku

Poseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył w Jubileuszu 50-lecia OSP w Radawczyku, Gmina Niedrzwica Duża. Uroczystości rozpoczęły się polową Mszą Świętą, która przed Remizą Strażacką odprawił Ks. Kanonik Aleksander Baca. W dalszej części Poseł Jan Łopata dokonał nadania Sztandarowi OSP w Radawcu Odznaczenia „Srebrnego Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa.” Zaproszeni goście wbili gwoździe honorowe w drzewce – obecni byli m. in. Marszałek Województwa Lubelskiego Edward Wojtas, Starosta Lubelski Paweł Pikula, Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Lublinie Wojciech Piekarczyk. Odznaczeniami zostało uhonorowanych również grono kilkunastu Druhów z tej jednostki OSP. Jubileusz uświetnił występ Zespołu Śpiewaczego ze Strzeszkowic w Gminie Niedrzwica Duża.

« Poprzednie wpisy