Archive for November 15, 2006

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1091 i 1121).

Poseł Jan Łopata:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie dyskutowanych właśnie propozycji zmian Senatu do ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zawartych w druku nr 1091.

Senat w swej uchwale przyjął trzy poprawki. Pierwsza ma wymiar wybitnie porządkowy i oczywiście będziemy za jej przyjęciem. Poprawka nr 2 dotyczy ochrony podatników, którzy zastosowali się do interpretacji prawa podatkowego, które następnie zostało zmienione. Również będziemy za jej przyjęciem. Wreszcie poprawka nr 3, zmierzająca do ochrony podatników, których postępowania w sprawach odszkodowań zostaną z mocy ustawy umorzone. I w tym przypadku będziemy za jej przyjęciem, zresztą zgodnie z rekomendacją Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o opłacie skarbowej (druki nr 1090 i 1125).

Poseł Jan Łopata:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt odnieść się do przyjętej przez Senat uchwały z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie ustawy o opłacie skarbowej.

Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o opłacie skarbowej (druki nr 1090 i 1125).

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druki nr 1089 i 1124).

Poseł Jan Łopata:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dniu dzisiejszym debatujemy nad przyjętą przez Senat uchwałą z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którą Izba wyższa zaproponowała wprowadzenie do przyjętej przez Sejm dnia 18 października 2006 r. ustawy 11 poprawek.

Analizując treść poprawek Senatu, należy wskazać, że większość z nich zasługuje na akceptację. Jednakże są takie, które budzą wątpliwości. Myślę, że będę mówił o tych samych, o których mówili moi przedmówcy.

Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druki nr 1089 i 1124).

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk 1088 i 1123) oraz Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 1087 i 1122).

Poseł Jan Łopata:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W dniu dzisiejszym debatujemy w sprawie uchwał Senatu z dnia 9 listopada 2006 r., po pierwsze, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, oraz, po drugie, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosząc się do wymienionych ustaw, Senat, po rozpatrzeniu przyjętych przez Sejm 27 października 2006 r. zmian, postanowił wprowadzić 23 poprawki w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 17 poprawek w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Propozycje Senatu zostały poddane dyskusji w Komisji Finansów Publicznych w dniu 14 października. Po analizie i dyskusji, która odbyła się w Komisji Finansów Publicznych, poprawki Senatu można podzielić na dwie grupy. Po pierwsze, to poprawki o charakterze legislacyjno-porządkującym, mające na celu zachowanie jednolitego charakteru opodatkowania podatkiem dochodowym, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy podatnicy prowadzą działalność gospodarczą w różnych formach. Chodzi tu głównie o takie przypadki, gdy forma prawna prowadzenia działalności, jej rozmiar lub profil decydują o tym, jakiej ustawie podatkowej podlega podatnik, to znaczy, czy to jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też jest to zryczałtowany podatek dochodowy.

Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk 1088 i 1123) oraz Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 1087 i 1122).

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1082).

W sejmie odbyła się debata dotycząca pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Stanowisko klubu parlamentarnego PSL przedstawił Jan Łopata. Oto treść jego wypowiedzi:

Czytaj dalej »Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1082).