Archive for August 22, 2007

Rząd przeciwko uhonorowaniu strażaków ochotników

Od ponad pół roku na rozpatrzenie oczekuje w Sejmie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Wśród proponowanych zmian jest między innymi ustanowienie dodatków do emerytury dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 10% emerytury, nie więcej jednak niż 200 złotych, dla uhonorowania społecznej pracy strażaków. Pomimo wielu obietnic składanych strażakom przez posłów PIS, rząd wystawił negatywną opinię dla tego projektu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Stanowisko rządu wobec ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej