Wojewódzkie obchody Święta Ludowego w Janowie Lubelskim

Historia obchodów Święta Ludowego jest bardzo długa i sięga początku wieku XX a dokładnie 1904r. Początkowo obchodzono je w rocznice bitwy pod Racławicami. W w roku 1926 na I Kongresie Tworzącego się Stronnictwa Chłopskiego podjęto uchwałę o czczeniu święta ludowego w dzień Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) wtedy też ustalono że odznaką partyjną tego Stronnictwa będzie czterolistna koniczynka. Dokonanie się zjednoczenia istniejących partii chłopskich na Kongresie w 1931 roku w jedno wspólne Stronnictwo Ludowe spowodowało przejęcie dotychczasowych tradycji ludowych i ich prawne usankcjonowanie. Dotyczyło to także uznania Zielonych Świątek jako Święta Ludowego. Od tego czasu weszło ono do stałego kanonu symboli Ruchu Ludowego.

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Ludowego odbyły się 23 maja w Janowie Lubelskim. Organizatorzy tego Święta połączyli je z odsłonięciem popiersia Wincentego Witosa na dziedzińcu miejscowego Zespołu Szkół. Jednocześnie ta zbiorcza placówka oświatowa w skład której wchodzą Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe otrzymały imię Tego Męża Stanu, czołowego działacza Ruchu Ludowego i gorącego patrioty. W tej podniosłej uroczystości, która zgromadziła wielu członków i sympatyków PSL oraz mieszkańców Janowa Lubelskiego uczestniczył Prezes PSL, Wicepremier Rządu – Waldemar Pawlak. Towarzyszyli mu przedstawiciele parlamentu, wojewódzkich władz rządowych i samorządowych, a także przedstawiciele powiatowych i gminnych organizacji PSL z całego województwa. Wśród nich należy wymienić Posłów na Sejm, Kol. Jana Łopatę, Andrzeja Pałysa, Tadeusza Sławeckiego, Mariana Starownika i Franciszka Jerzego Stefaniuka, Wiceministra Rozwoju Regionalnego Krzysztofa Hetmana, Wojewodę Lubelskiego Panią Genowefę Tokarską, Wiceprezesa ZW PSL w Lublinie Janusza Szpaka, Wicemarszałków Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego i Arkadiusza Bratkowskiego, przewodniczącego Sejmiku Jacka Czerniaka, Henryka Dudziaka, Mariana Jaworskiego, Grzegorza Kapustę Jana Kowalika, Marka Michalika, Andrzeja Romańczuka, Ireneusza Stolarczyka - radnych województwa lubelskiego, prezesów zarządów powiatowych PSL i innych działaczy Stronnictwa. W wojewódzkich obchodach Święta Ludowego wzięła udział Alina Wojtas żona ś.p. Edwarda Wojtasa Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL wraz z córkami. Uroczystość uświetniło wiele pocztów sztandarowych z jednostek organizacyjnych PSL różnych szczebli, szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych instytucji.
 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą koncelebrowali Ks. prof. Stanisław Zięba – Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, oraz Ks. kan. Dziekan Jacek Staszak – Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, a oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki” – pod batutą Henryka Dudziaka. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli ulicami Janowa Lubelskiego pod pomnik Wincentego Witosa, przy którym głos zabrał Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Kol. Ryszard Pastuszak przybliżając zebranym historię budowy pomnika.

Następnie Wiceprezes ZW PSL w Lublinie Jan Łopata przeczytał i wręczył Pani Dyrektor Zespołu Szkół Teresie Biernat Akt przekazania Pomnika Wincentego Witosa, po czym liczne delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce.

Przemawiając do zebranych Prezes PSL Waldemar Pawlak przypomniał postać Wincentego Witosa, podkreślając iż ten przywódca ludowy mobilizował wszystkich Polaków nie patrząc na różnice polityczne, wezwał ludowców do kierowania się ponadczasowymi, tradycyjnymi dla ruchu ludowego wartościami, które sprawdzają się w trudnych chwilach, takich jak walka z powodzią. Podkreślił, jak ważna w tym nieszczęściu jest ludzka solidarność. Podał przykład gminy Wilków gdzie po przerwaniu wału Wisła zalała niemal cały teren gminy.
– Tu macie przykład Wilkowa, gdzie ten żywioł pokazał, że jest coś silniejszego niż wielkie instytucje finansowe, niż wielkie media, które często uwielbiają nie dobrych gospodarzy, ale takich co pajacują i z tego krzyku i rozrabiania niewiele zostaje. Ważne jest abyśmy patrząc w przyszłość cenili dobrych gospodarzy i wybierali takich gospodarzy.
W dalszej części odbyła się uroczystość nadania imienia Wincentego Witosa i wręczenia sztandaru Zespołowi Szkół.
 
Podczas Święta zasłużeni działacze PSL zostali odznaczenia medalami Wincentego Witosa i Złotymi Koniczynkami.

W części artystycznej młodzież szkolna przybliżyła sylwetkę Wincentego Witosa, na zakończenie odbył się występ Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie, który wykonał pieśni patriotyczno - religijne.