Archive for March 23, 2006

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r. (druki nr 302 i 380). W imieniu klubu parlamentarnego PSL głos zabrał Jan Łopata.
Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r. (druki nr 301 i 379). W imieniu klubu parlamentarnego PSL głos zabrał Jan Łopata.
Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych