Archive for March 19, 2006

Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

W styczniu br. z inicjatywy Posła na Sejm RP Jana Łopaty w Wysokim miało miejsce spotkanie z reprezentantkami Kół Gospodyń Wiejskich z dwu Gmin Powiatu Lubelskiego - Wysokiego i Garbowa. 19 marca doszło do rewizyty w Bogucinie (w Gminie Garbów). Tym razem spotkanie zostało wpisane w tradycyjnie organizowany Dzień Kobiet dla KGW w Gminie Garbów. Wśród zaproszonych gości oprócz wspomnianego już Posła Jana Łopaty byli również Poseł do PE Zdzisław Podkański, Poseł na Sejm RP Henryk Smolarz, Starosta Lubelski Paweł Pikula, Magdalena Wójcikiewicz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie im. H. Łopacińskiego oraz Ks. Kanonik Stanisław Wąsik. W programie przygotowanego przez Bibliotekę Publiczną im. B. Pietraka w Garbowie spotkania znalazł się referat o historii Garbowszczyzny Roberta Wójcika, panie z poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich miały okazję zaprezentować kulturę ludową swoich miejscowości… Spotkanie w miłej atmosferze trwało do późnych godzin wieczornych.