Archive for March 16, 2006

Spotkanie wójtów i burmistrzów

Poseł Jan Łopata brał udział w zorganizowanym w Sejmie przez Klub Parlamentarny PSL i NKW PSL spotkaniu wójtów i burmistrzów. Przybyło około 500 działaczy samorządowych z całej Polski. Tematem debaty były sprawy o kluczowym znaczeniu dla samorządów: relacje między wójtem a radą gminy; propozycje zmian legislacyjnych dotyczących finansowania oświaty i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym; koncepcje kampanii wyborczej PSL w wyborach samorządowych w roku bieżącym. W dyskusji najwięcej miejsca poświecono próbie ograniczenia przez PiS kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Waldemar Pawlak, jako Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Samorządu Terytorialnego, twierdził, że zgłaszane pomysły o wykluczenie z kandydowania w wyborach samorządowców, którzy pełnią swoje funkcje dłużej niż dwie kadencje to zamach na samorządność i złamanie praw konstytucyjnych. Zostały też przedstawione opinie prawne w tej sprawie m.in. prof. Jerzego Regulskiego oraz współtwórcy ustawy o samorządzie terytorialnym prof. Michała Kuleszy.