Archive for March 8, 2006

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (druki nr 357 i 361).
Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2004

Wypowiedź Jana Łopaty odnośnie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2004 (druk nr 83) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 290).
Czytaj dalej »Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2004

Wypowiedź

Wypowiedź Jana Łopaty odnośnie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o: 1) poselskim projekcie ustawy o paliwie rolniczym, 2) poselskim projekcie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego w produkcji rolnej, 3) rządowym projekcie ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 4) poselskim projekcie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego w produkcji rolniczej (druki nr 222, 251, 284, 346 i 355).
Czytaj dalej »Wypowiedź

Z okazji Święta Kobiet…

Z okazji Święta Kobiet wszystkim przemiłym internautkom składam moc najlepszych życzeń. Jan Łopata