Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2004

Wypowiedź Jana Łopaty odnośnie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2004 (druk nr 83) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 290).

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Dwa krótkie pytania. Pierwsze: czy są przyjęte i zaakceptowane standardy, regulaminy postępowania z dziećmi, z młodzieżą w szkołach, a jeśli tak, to czy standard tego postępowania są adekwatne w odniesieniu do dnia dzisiejszego?

I drugie, nawiązujące do wypowiedzi, do pytania pana posła Zawiszy: jak standardy tego postępowania są przestrzegane w wojsku? Dziękuję bardzo. (Oklaski)