Spotkanie z mieszkańcami Bełżyc

Poseł na Sejm RP Jan Łopata wziął udział w otwartym spotkaniu z mieszkańcami Bełżyc w Powiecie Lubelskim. Tematem była bieżąca sytuacja w polskim parlamencie. Jan Łopata poświęcił też dużo miejsca sprawom gospodarczym polskiej wsi. Przedstawił inicjatywy Klubu Poselskiego PSL: poprawkę dotyczącą zmniejszenia dochodowości z 1 ha przeliczeniowego (do poziomu 135,5 zł miesięcznie) do ustaleń wszelkiego rodzaju świadczeń rodzinnych dla rolników oraz do stypendiów dla dzieci rolników; mówił także o poprawkach wniesionych przez PSL dotyczących przywrócenia możliwości doręczania nakazów płatniczych przez Sołtysów, dodatków finansowych do rent i emerytur dla Sołtysów. W dyskusji dużo miejsca poświęcono sprawom samorządu terytorialnego. Jedna z dyskutantek stwierdziła, że gdyby nie restrukturyzacja powiatowej służby zdrowia, zapoczątkowana jeszcze przez Starostę Jana Łopatę, to prawdopodobnie dziś już nie byłoby szpitala w Bełżycach.