Zjazd Przedstawicieli OZPOiW

Poseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył w Zjeździe Przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Producentów Owoców i Warzyw w Kraśniku, które odbyło się w Stróży. Związek liczy ponad 2 tysiące członków z całego kraju, najwięcej jednak z Lubelszczyzny - z Powiatu Kraśnickiego, Lubelskiego, Opolskiego, Janowskiego. Na spotkaniu poruszano problemy przyszłości polskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uprawy owoców miękkich. Powiat Kraśnicki to malinowe zagłębie - to około 1700 ha malin. Tylko tu uprawia się rocznie prawie 30% produkcji krajowej tych owoców. Od lat nie rozwiązano problemów z ich sprzedażą. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie, a być może jeszcze gorzej ze względu na pomówienia odnośnie złego wpływu na zdrowie polskich malin. To zostało definitywnie wyjaśnione na korzyść naszych producentów - stawiano stanowcze pytania o działania Rządu RP w celu oczyszczenia z “zarzutów” ciążących na polskiej malinie. Specjaliści zapowiadają w tym roku mniejsze zbiory malin o około 40% w województwie lubelskim. Niektórzy plantatorzy owoców miękkich nie mają środków na zakup nowych sadzonek. Sytuacja jest o tyle dramatyczna, że dla wielu z nich to jedyne źródło utrzymania. W dyskusji głos zabrał Stanisław Toporek, Prezes Ogólnopolskiego Związku Producentów Owoców i Warzyw w Kraśniku, który między innymi informował o przygotowaniach do budowy chłodni w Kraśniku, a w przyszłości również przetwórni owoców miękkich. Takie rozwiązania mogą być korzystne dla rolników ze względu na ograniczenie dużych zysków pośredników.