Archive for October 1, 2009

Wojewódzki Dzień Seniora w gminie Potok Wielki

ds_obraz_1691.jpg
[zobacz galerię zdjęć z Wojewódzkiego Dnia Seniora]

Poseł Jan Łopata uczestniczył w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora w gminie Potok Wielki. Uroczystość zorganizowało stowarzyszenie Klub Seniora w Potoku Wielkim we współpracy z Wójtem Gminy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Dyrekcją Zespołu Szkół w Potoku Stanach w ramach realizacji PPWOW – Programu Integracji Społecznej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji seniorów w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku Stanach koncelebrowaną przez pięciu księży. Następnie wszyscy udali się do Lokalnego Centrum Kultury, gdzie Prezes Klubu Seniora Pan Adam Paprocki dokonał oficjalnego otwarcia spotkania. Wójt Gminy Pan Jerzy Pietrzyk przedstawił i powitał gości, a seniorzy witali gości przygotowanymi na tę okoliczność piosenkami. Dla uczestników spotkania przygotowano poczęstunek, a ciasto domowe upiekły członkinie Klubu Seniora w Potoku Wielkim. Została również przygotowana wystawa z realizacji PPWOW – Programu Integracji Społecznej w Gminie Potok Wielki. Wszyscy usługodawcy programu eksponowali swoje przedsięwzięcia. Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko z wyrobami rękodzielniczymi wykonanymi przez członkinie Klubu Seniora w Potoku Wielkim. Uroczystość uświetnił występ artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół w Potoku Stanach. W atmosferze radosnej biesiady kluby seniora z Otrocza, Modliborzyc i Potoka Wielkiego prezentowały swoje osiągnięcia i umiejętności.

W trakcie spotkania prezesi klubów z rąk przedstawiciela Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymali ”Podziękowania za dotychczasową działalność na rzecz integracji i wspomagania środowiska seniorów”. Natomiast „Podziękowania za wspieranie w realizacji Programu Integracji Społecznej” kierownikom Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin: Chrzanów, Modliborzyce
i Potok Wielki wręczał poseł na Sejm RP Jan Łopata i konsultant wojewódzki PPWOW Pan Grzegorz Grządziel. Wójt Gminy Pan Jerzy Pietrzyk z rąk Pani Natalii Skipietrow przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymał „Certyfikat dla Gminy Potok Wielki za udział w Programie Integracji Społecznej”.

Należy podkreślić, że powstanie Klubu Seniora w Gminie Potok Wielki w 2008 roku zainicjował Ośrodek Pomocy Społecznej pod kierownictwem Pani Grażyny Kasica. Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera organizacyjnie i prawnie osoby potrzebujące oraz inspiruje aktywność i zapobiega wykluczeniom. Pomaga w przygotowywaniu projektów i pozyskiwaniu środków finansowych na działalność Klubu.

W Gminie Potok Wielki w Programie Integracji Społecznej uczestniczą stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły, tworzone są partnerstwa. Program obejmuje i uaktywnia wszystkie grupy społeczne. Gmina oprócz zapewniania dóbr materialnych stara się wspierać inicjatywy przyczyniające się do poprawy warunków życia rodzin, dzieci i młodzieży oraz osób starszych zamieszkałych na terenach wiejskich. Realizacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich pozytywnie wpływa na zaspokajanie potrzeb niematerialnych społeczności wiejskich.